Biodiversitat

Biodiversitat (318)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

La zona arrasada pels promotors del camp de golf era de les més valuoses dins l’àmbit protegit.

La llei, impulsada per PP i UM, ens fa sentir vergonya de ser ciutadans d’aquestes Illes.

Consideram intolerable que es pugui permetre el 25è camp de golf de Mallorca en una àrea que estava en tràmit d’incorporació al Parc Natural de s’Albufera
.

Cal consolidar la protecció, contra la qual PP i UM impulsen una llei al Parlament

És el segon cas d’aquest tipus aquesta primavera. Un cop més, els fets apunten a l’enverinament com a causa de la mort

El GOB posa el focus en els responsables de la destrucció de Son Bosc

Pàgina 21 de 23

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.