Biodiversitat

Biodiversitat (345)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té informes tècnics que justifiquen la protecció d’aquest espai amb figures de nivell europeu

Turisme i medi ambient: hem après alguna cosa en 50 anys?
El GOB reclama seny i responsabilitat pel que fa al futur de Son Bosc

Després de la protecció cautelar acordada avui, el GOB insta el Govern a que enllesteixi aviat la seva incorporació al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

El GOB demana al Govern una actuació ràpida per evitar la transformació d’aquest espai en un altre camp de golf

El GOB responsabilitza directament el President Antich del que pugui passar a partir d’ara

Anàlisis confirmen la presència de blat de les Índies transgènic al camp de Mallorca

Considera un contrasentit que la mateixa Conselleria de Medi Ambient  retalli els tràmits ambientals alhora que retarda la protecció de determinats espais naturals.

Pàgina 24 de 25

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.