Biodiversitat

Biodiversitat (381)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

El GOB col·loca emissors de seguiment via satèl·lit a 4 exemplars, per controlar detalladament els seus moviments

El GOB reclama a la Conselleria de Medi Ambient més esforços en la investigació d’aquests incendis, i reitera la seva petició de prohibició de caçar a zones cremades com a mesura de recuperació d’aquestes àrees

Les dades estadístiques indiquen que els camps de golf no contribueixen  de forma apreciable a la desestacionalització turística dels municipis que en tenen

Davant la polèmica generada entorn al control d’aus que es fa a l’aeroport de Son Sant Joan, el GOB suggereix avançar en la gestió de l’hàbitat en lloc de matar aucells

Altres comunitats autònomes mediterrànies ja ho regulen, per evitar la sobreexplotació de la fauna

No és lògic que la principal infraestructura informativa del Parc Natural estigui controlada i tancada per la Fundació” Targeta Verda”

La zona arrasada pels promotors del camp de golf era de les més valuoses dins l’àmbit protegit.

Pàgina 25 de 28
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.