Biodiversitat

Biodiversitat (424)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

L’acord entre Consell de Mallorca i Conselleria de Medi Ambient no té en compte ni la normativa dels espais protegits ni l’increment de pressió humana i dels seus impactes que suposarà obrir aquesta porta

Costes acaba de confirmar que l’Ajuntament de Santanyi no disposa de la concessió dels terrenys

La Covid-19 està generant una intensificació de l’ús públic dels espais naturals, i cal evitar que aquest increment de la pressió generi degradació ambiental

 

Aprofitant la celebració a Menorca del 2n Congrés d’Ornitologia de Terres de Parla Catalana, el GOB reclama més compromís al Govern

Reclamam una investigació a fons per determinar-ne la causa i l'autoria

Ahir el ple municipal aprovà elevar a la Conselleria una proposta d’ampliació molt per davall de la proposta ja aprovada el 2015

La setmana passada s’hauria produït una captura massiva de servioles per part de pesquers de Castelló

L’acumulació de plàstics a la mar, per falta d’aquest servei, és enguany molt evident

Les obres de reforma del col·legi Lluís Vives han eliminat els 48 nius existents

Pàgina 5 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob