Biodiversitat

Biodiversitat (420)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Avui es reprèn la navegació recreativa a les Balears.
 

Fins i tot el document d’avaluació d’impacte ambiental sobre ordenació dels accessos de l’aparcament planteja la revisió de la llei per deixar l’ordenació del trànsit en mans del futur PORN

 

L’evolució de la situació climàtica requereix fer un replantejament de les platges i infraestructures amb una visió de futur

Proposam la creació d’una gran reserva marina, que incorpori les dues ja existents, i que conjuntament amb l’àrea terrestre sigui declarat el Parc Natural del Cap de Cala Figuera

Dimarts, 24 Desembre 2019 09:02

El GOB reclama la protecció de Cala Figuera

Davant el canvi de propietat consideram que cal avançar decididament cap a la creació del parc natural

Ja són 51 refugis de fauna promoguts pel GOB a Mallorca

Manifestar que la posidònia «pone en grave peligro la seguridad de las personas» és una exageració absurda i interessada

Instam la Consellera a donar explicacions sobre l’emissió d’aquest document

Pàgina 6 de 30

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob