Biodiversitat

Biodiversitat (355)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

 

L’autorització pel Govern d’una instal·lació fotovoltaica a Llucmajor, en contra del criteri proteccionista del Consell de Mallorca, enceta la via per altres projectes a la zona

 

L’actual dotació d’agents de medi ambient no pot abordar la pressió mediambiental que pateixen les Illes

Amb la recuperació dels llocs de feina eliminats per Company (i poc més) es fa una passa endavant, però no es solventa el greu dèficit de personal als espais protegits

Aquest impacte il·legal es segueix produint reiteradament

El GOB impulsa aquesta figura per crear espais on la caça està prohibida

El seu esperit revolucionari és especialment necessari a les Balears d’actuals

Mes de 250 persones es troben concentrades diàriament a la platja, acampades a la platja i dins de les coves, venta ambulant i gent fent foc en una Àrea Natura l'Especial Interès (ANEI Ma-19) són indicatius del descontrol que pateix aquest espai natural que no disposa dels instruments de gestió per garantir la seva conservació.

Només 18 dels 53 municipis de Mallorca s’han adherit fins avui al pla marc de caça

El manteniment de l’aparcament al cor de l’espai eclipsa la gran fita de legislatura pel que fa a protecció de la biodiversitat

Pàgina 7 de 26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.