Biodiversitat

Biodiversitat (285)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

L’organització ja està publicitant la prova esportiva per l’abril de 2016

L’espai, d’altíssima importància per les aus, està amenaçat actualment per diversos projectes, entre ells una línia d’alta tensió i un parc fotovoltaic

La proposta econòmica presentada per la Conselleria de Medi Ambient serà insuficient per recuperar la qualitat de gestió perduda amb les retallades de Company.

PODEM no pot donar suport a un impost que serveixi per fer política turística.

Les peticions per a Cabrera i el Toro-Malgrats podrien multiplicar per 9 la seva superfície protegida

Celebram la declaració de l’àrea biològica crítica, publicada ahir, però cal reforçar l’àmbit de protecció de la saladina de Ses Fontanelles tal i com preveu el seu pla de recuperació

El Secretariat de Ramsar indicà l’any 2010 la necessitat d’ampliar en Parc i millorar la seva conservació

Des del passat dilluns, amb el començament de la temporada de caça menor, s’ha intensificat l’activitat cinegètica a la foravila

Pàgina 7 de 21

festegob

Butlletí setmanal

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.