Biodiversitat

Biodiversitat (394)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

A partir d’avui, i fins que hi hagi existències, la distribuirem als navegats que ens ho sol·licitin

Davant la negativa del Consell a aplicar enguany una moratòria, contemplada al Pla d'Acció aprovat per la Comissió Europea, apel·lam a la responsabilitat personal dels caçadors

@SOSposidonia fa balanç de les dades recollides el mes de juliol

El canvi de govern a Madrid ha estat clau per aconseguir que es deixi d'entrebancar la tramitació

Dissabte, 28 Juliol 2018 09:43

Nou cop del Govern a la Marina de Llucmajor

Ahir s’acordà la declaració d’utilitat pública per un parc fotovoltaic que ocuparà 50 hectàrees

Serà una eina clau per a la protecció i conservació d’aquest hàbitat natural

Ara, cal abordar la seva aplicació amb determinació i mitjans suficients

Cal accelerar l’elaboració de la cartografia per poder aplicar les determinacions sobre el fondeig d’embarcacions

El retard no es pot seguir justificant al·legant aspectes jurídics o procedimentals. Què o qui és l'entrebanc?

Medi Ambient tramita la modificació per mantenir-lo, mentre els estudis ambientals que formen part de l’expedient de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos indicaren que s’havia d’eliminar i restituir la zona

Pàgina 7 de 29
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.