Biodiversitat

Biodiversitat (424)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

L’impacte generat és un dels més grans que s’han causat mai dins els Llocs d’Interès Comunitari de les Balears

Felicitam Medi Ambient per impulsar l’acord del Govern, però s’ha perdut una ocasió històrica per atorgar a la Marina de Llucmajor el nivell de protecció que mereix

Aquesta nova espècie invasora amenaça les poblacions de boix de les Balears

El GOB reclama per enèsima vegada a Medi Ambient la declaració d’una ZEPA que protegeixi la zona, fonamental per conservar aquesta espècie en perill d’extinció

Dimecres, 05 Desembre 2018 09:19

Alliberam una milana monitoritzada amb GPS

L'au s'ha recuperat al COFIB després d'un dispar, i es suma a les més de 40 milanes monitoritzades actualment pel GOB

Recentment ha estat incorporada al llistat de les 241 zones importants per a les aus i la biodiversitat més amenaçades

El passat cap de setmana, 35 vehicles militars de particulars transitaren per diversos camins del Paratge Natural incrementant la seva degradació

Els darrers mesos hem vist com aquesta metodologia s’ha recuperat amb intensitat

Valoram molt positivament els avanços legals en la protecció d’aquest hàbitat, però l’aplicació no es pot limitar bàsicament a l’actuació informativa

Pàgina 8 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob