Dimarts, 24 Desembre 2019 11:45

El GOB alerta d’un nou boom de parcs fotovoltaics en sòl rústic

El GOB adverteix a la Direcció General d’Energia i a la Comissió Balear de Medi Ambient, de que la transició energètica no pot decidir-se per les inversions de capital privat no local, sinó que ha de venir marcada i definida, tant des del punt de vista territorial, com econòmic com social, per les institucions locals.

Si no, tornam a perdre el control de la producció energètica a costa de territori, concretament sòl rústic, convertint-lo en un polígon de serveis energètics.

En aquests darrers dos mesos, el GOB ha rebut consulta i petició d’informe per part de la Comissió Balear de Medi Ambient en relació a l’elaboració del document d’abast de 13 nous parcs fotovoltaics a Mallorca, la majoria de 5MW en sòl rústic i quasi tots ells a Llucmajor (11 dels 13). Un total de 56 Mw nous en sòl rústic.

Llucmajor, com ja vàrem advertir davant la projecció del polèmic parc fotovoltaic de 100MW projectat a la Marina de Llucmajor corre el risc de convertir-se en el polígon de serveis energètics de la illa. A banda de Llucmajor es projectes projectes a Algaida i Capdepera, també en sòl rústic.

Els projectes han estat presentats, la majoria, per dues empreses amb seus socials a Tudela (Navarra) i Tordera (Barcelona).

Per altra banda, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors productius, té ara mateix en exposició pública - i per alguns dels quals, també ens han sol·licitat informe – a efectes de la seva autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental, 17 projectes més (alguns agrupacions de projectes).

Aquests són majoritàriament promoguts per empreses amb seu oficial a Madrid: Enerterprise Granada Energia Solat S.L que promou una agrupació de 3 parcs de 3,45MW a Can Picafort (Santa Margalida, Enel Green Power (filial de la italiana Enel que promou 4 parcs), Good Wind Enternaiment i Terbio Fotovoltaico que promouen una associació de parcs per hom, els de més grans dimencions: Son Sunyer 1 (9,2MW) i Son Sunyer 2 (7,7MW) a Palma i Santa Eulàlia 1 (9,7MW) i Snata Eulàlia 2 (de 8,08MW) a Santa Margalida, respectivament.

Porreres, Santa Margalida, Son Servera, Capdepera, Alcúdia, Palma, Campos, Santanyí es distribueixen la localització d’aquests projectes. Gairebé 90MW nous en sòl rústic.

Per tant, prop de 150MW nous projectats sobre el sòl rústic de la Illa. A les Illes Balears, disposam per primera vegada d'una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Queda palès que l’aprovació de la Llei, no era en cap cas garantia per si mateixa d'una planificació, en temps i sobre el territori, de la implantació efectiva de les infraestructures necessàries per a la transició energètica, un tema essencial en el cas de les instal·lacions d'energies renovables.

De fet, la Llei, en el seu article 46,2, preveu el desplegament d’una planificació via plans territorials insulars de les ubicacions prioritàries de les noves centrals energètiques, una planificació que encara no s’ha fet tot i tenir més de 30 parcs nous en tramitació en sòl rústic.

L’esmentat article estableix que "Els plans territorials insulars han de definir la ubicació de les zones de desenvolupament prioritari així com la tipologia, les dimensions i altres característiques de les instal·lacions aptes per a cada zona, tot considerant els aspectes següents:

a) La suficiència de la font d’energia.
b) L’aptitud ambiental i territorial per acollir les instal·lacions.
c) La baixa productivitat o interès agrari de la zona.
d) La disponibilitat o proximitat de capacitat de xarxa per evacuar l’energia generada, o les infraestructures de xarxa que
esdevindrien necessàries.
e) L’orografia, l’extensió, l’accessibilitat i altres característiques de la zona i el seu entorn.
f) La preservació de paisatges protegits o especialment representatius i el respecte a les normes d’aplicació directa previstes en l’article 68 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
g) Les necessitats energètiques dels municipis afectats.

A hores d’ara s’estan tramitant projectes idò sense haver fet la feina prèvia imprescindible de decidir on i com.

El conflicte energia-territori, ha esdevengut precisament conflicte per manca històrica de planificació territorial de les energies renovables. Especialment quan aquestes s'han d'implantar al sòl rústic comú. Des del GOB fa anys que insistim que aquest no ha de ser el sòl prioritari per a la implantació de l'energia solar fotovoltaica, i que, en el cas que s'hi haguin d'implantar cal condicionar el reconeixement de l'ús compatible de les instal·lacions d'energia renovable en sòl rústic comú, a uns condicionaments de tamany, potència, tipus d'instal·lació, tipus de finançament/inversió de la instal·lació (socialització), etc. No qualsevol instal·lació, de qualsevol dimensió s'ha de poder considerar compatible amb el el sòl rústic comú que ha de preservar prioritàriament els usos primaris davant totes les pressions (urbanístiques, immobiliàries, turístiques,etc.) que ja pateix.

Fixar condicionants prèviament, garanteix que la implantació sobre el territori es faci complint les condicions d'una transició justa cap a un model energètic distribuït, vertaderament just,democràtic i assumible a la nostra escala territorial.

La tramitació sense la planificació prèvia induirà conflictes socials, com el generat pel parc Fotovoltaic S’Hort d’en Coll, ubicat al polígon 10 parcel·la 44 de Selva que ha generat una forta oposició i que la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme va informar desfavorablement per impacte visual i afecció al paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.

Tornam a trobar-nos, com ens vàrem trobar amb el boom de parcs fotovoltaic quan l’Estat va establir primes per a la producció renovable que, en el cas de la fotovoltaica, feien exageradament atractiva la inversió. Llavors, com ara, grans empreses de fora, projectaren parcs fotovoltaics per tot l’estat, també a les illes. Ara a Mallorca, empreses ubicades a Madrid o Navarra, o la mateixa ENEL projecten fer inversions en parcs fotovoltaics en sòl rústic, per tal de ser part del negoci energètic renovable. Perdem així, l’oportunitat que representen les renovables d’avançar en la sobirania energètica, la democratització de l’accés a l’energia

Per tot això, des del GOB, reclamam al Departament de Territori i a la Direcció General d'Energia que conjuntament amb la Comissió Balear de Medi Ambient habiliti un tràmit d'urgència per a la planificació territorial de les zones de desenvolupament prioritari que determinin no només "on", sinó "com" feim compatibles el territori, especialment sòl rústic comú i les renovables, tal i com determina l'article 46,2 de la seva Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Sol·licitam a més que, per altra banda, s'estableixi una priorització efectiva per les centrals de producció que prevegin la seva ubicació sobre cobertes o espais degradats, instant també en aquest sentit a fer un inventari de les superfícies susceptibles de ser cobertes per plaques fotovoltaiques i engegar mecanisme que facilitin la inversió sobre aquest tipus de cobertes, abans d'abordar el sòl rústic per facilitat, tal i com fan avui els grans inversors oportunistes. Així mateix també cal prioritzar inversions i possibilitats de finançament que garanteixin la socialització de la producció d'energia per garantir que avançam cap a una transició socialment justa amb un control social i democratització de les fonts de producció energètica.

 

Annex de parcs en tramitació:

(I) De la web de la Direcció General d’Energia:

• Informació pública per a l’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Gornals de 1,63 MWp, ubicat al polígon 8 parcel·la 126, de Porreres (RE 040/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica formada pels parcs fotovoltaics Gaviota, Cortijo i Parrilla, ubicats al polígon 14 parcel·la 3 de Santa Margalida (RE037/19, RE038/19 i RE039/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Son Orlandis, ubicat al polígon 32 parcel·la 220 de Palma (RE036/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Posidònia, ubicat al polígon 14 parcel·la 100 del Pilar de la Mola (Formentera) (RE017/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica formada pels parcs fotovoltaics Gea Norte i Gea Sur, ubicats al polígon 2 parcel·la 1 de Son Servera (RE034/19 i RE035/19)
• Informació pública per a l’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Regana Blava de 2.944,08 kWp, ubicat al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera (RE 030/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Na Lloreta, ubicat al polígon 4 parcel·la 398 i PL SUP AS-34 1 d’Alcúdia (RE019/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Can Balança, ubicat al polígon 7 parcel·les 377, 379, 380 i 381 d’Alcúdia (RE018/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària dels projectes de parcs fotovoltaics Son Sunyer 1 i Son Sunyer 2, ubicats al polígon 55 parcel•la 28 de Palma (RE013/19 i RE014/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària dels projectes de parcs fotovoltaics Santa Eulàlia 1 i Santa Eulàlia 2, ubicats al polígon 14 parcel·la 90 de Santa Margalida (RE011/19 i RE012/19)
• Informació pública per a l’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Els Cirerers de 2,69 MW, ubicat al polígon 6 parcel·les 347 i 374, de Campos (RE 010/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Camp d’en Bover, ubicat al polígon 1 parcel·la 148 de Santanyí (RE009/19)
• Informació pública per a l'autorització administrativa i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Son Reus, ubicat al polígon 22 parcel·la 3 i la Central Tèrmica de Son Reus de Palma (RE007/19)

(II) Publicació de documents inicials en tramitació d'avaluació ordinària (CBMA)
• 209A/2019 Parc fotovoltaic Sa Caseta II, polígon 35, parcel·la 7 T.M. Llucmajor
• 198A/2019 Parc fotovoltaic Algaida, polígon 12, parcel·les 312, 313 i 330 T.M. Algaida
• 197A/2019 Parc fotovoltaic Sa Caseta I, polígon 35, parcel·la 26 T.M. Llucmajor
• 196A/2019 Parc fotovoltaic Mapache II, polígon 52 parcel·la 50 T.M. Llucmajor
• 195A/2019 Parc fotovoltaic Armadillo, polígon 40, parcel·les 35 i 38 T.M. Llucmajor
• 194A/19 Parc fotovoltaic Camello, polígon 32, parcel·la 11 T.M. Llucmajor
• 193A/2019 Parc fotovoltaic Mapache III, polígon 52 parcel·la 52 T.M. LLucmajor
• 192A/2019 Parc fotovoltaic Ornitorrinco, polígon 28, parcel·la 36 T.M. Llucmajor
• 191A/2019 Parc fotovoltaic Gorila, polígon 44, parcel·les 281-282 T.M. Llucmajor
• 190A-2019 Parc fotovoltaic Mapache I, polígon 52, parce·la 26 T.M. Llucmajor
• 189A/2019 Parc fotovoltaic Puercoespín, polígon 12, parcel·la 148 T.M. Alaior
• 188A/2019 Parc fotovoltaic Marmota, polígon 44, parcel·les 219 i 213 T.M. Llucmajor

Llegir 940 vegades Darrera modificació el Dimarts, 24 Desembre 2019 13:04

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.