Imprimir aquesta pàgina
Dissabte, 21 abril 2018 10:24

El GOB amb l’Ajuntament d’Artà i la Plataforma en Defensa de Llevant contra el plantejament de l’Alta Tensió.

Subestació Es Bessons Subestació Es Bessons Diario de Mallorca

El GOB va presentar al·legacions ahir al conjunt de projectes d’alta tensió de la zona d’Artà.

Coincideix amb els plantejament de la Plataforma en Defensa de Llevant i l’Ajuntament d’Artà, en el sentit que no es poden avaluar els diferents projectes de forma fragmentada i que l’ estudi d’alternatives és deficient.


El GOB va presentar ahir al·legacions als expedients relatius a les obres d’implantació de les línies d’Alta Tensió a la zona d’Artà. El GOB coincideix amb la Plataforma de Defensa de Llevant i l’Ajuntament d’Artà en que els expedients sotmesos a consulta pública, representen diferents fases/actuacions d’un p’un sòl projecte, la interconnexió Mallorca -Menorca que cal entendre des de Ciutadella fins a Manacor, incloent la nova subestació.
En definitiva, es tracta d’un únic projecte que inclou:
1. La nova subestació Bessons a 132kV
2. La línia a 220 kV Artà-Bessons 1-2- i desmantellament tram línia a 132kV Bessons-Cala Mesquida
3. La línia a 132kV Artà-Cala Mesquid compatació i modificació línia a 66kV Artà-Cala Millor.
4. Canvi de tensió a 132kV línia Artà-Capdepera 1-2 a 66 kV
5. Nova subestació Artà a 132kV
6. Nova línia soterrada Artà-Mesquida.
En definitiva es tracta del fraccionament d’un únic projecte que requerex una avaluació ambiental estratègica de la totalitat de l’actuació entesa com Interconnexió Menorca – Artà/Subestació Artà – eix Artà – Bessons.
Un altre dels aspectes claus i deficients dels estudis d’impacte ambiental és la deficient anàlisi de les alternatives, que a més, requeriria una identificació, quantificació i valoració d’impactes sobre cada una de les alternatives plantejades que, a banda de ser insuficients, les que hi ha no identifiquen i quantifiquen els impactes tal i com especifica que s’ha de fer el punt 4 de l’annex VI de la Llei 21/2013. Només s’avaluen els impactes residuals de l’alternativa seleccionada.
Per tot això i atès l’impacte que generen aquestes infrastructures des de la perspectiva territorial, paisatgística i ambiental consideram que és imprescindible replantejar aquestes infrastructures i analitzant els efectes de la sinèrgia de projectes valorant-ho des, del punt de vista de tramitació ambiental, com un projecte únic.

Llegir 1105 vegades