Divendres, 22 Juliol 2022 19:22

EL GOB denuncia la posició immobilista del Govern de l'Estat, i favorable al projecte d'AENA, en relació al tema de Son Bonet.

Recordem que l'espai on AENA projecte el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, d'acord amb el planejament urbanístic un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrera, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar-hi un pinar mediterrani mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Arrel d'una pregunta presentada per la Senadora Elisenda Pérez (GPERB) en relació al Parc Fotovoltaic de Son Bonet, el Govern de l'Estat manifesta que considera que aquest és un projecte "importante para la sociedad" per la seva contribució ambiental i es posiciona a favor de la propost d'AENA de plantejar un "acord" amb l'Ajuntament de Marratxí - ignorant l'oposició veïnal y la petició del Conseller Yllanes per a que AENA reconsideri la ubicació de les seves centrals i que aquestes puguin ser vertaderament per autoconsum. Amb aquest acord que AENA planteja a l'Ajuntament de Marratxí es pretén  "ceder el uso de parte de los terrenos ubicados en el Plá de Na Tesa al  Ayuntamiento de Marratxi, a través del oportuno convenio, para la creación de una zona recreativa y de ocio para uso y disfrute de los vecinos.". En aquest mateix sentit el Gobierno respòn que "AENA ha transmitido al Ayuntamiento de Marratxí su disposición tanto a la cesión de parte de los terrenos, como a recibir propuestas para la mejora del entorno aeroportuario y, en su caso, articularlas con la herramienta legal correspondiente."

Així, a través d'un "acord" AENA pretén desarticular les veus institucionals crítiques inicialment, com la de l'Ajuntament de Marratxí que inicialment es va posicionar clarament contra el parc fotovoltaic i a favor la recuperació de la zona com a espai lliure públic - tal i com preveuen les normes-  però que ara ha deixat de fer sentir la seva veu d'oposició, tan clarament necessària per tal de determinar les futures tramitacions d'aquest parc fotovoltaic que recordem, ja no va comptar amb la declaració de projecte industrial estratègic, tal i com pretenien, per part de la Conselleria de transició energètica i sectors productius.  

Recordem que l'espai on AENA projecte el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, d'acord amb el planejament urbanístic un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrera, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar-hi un pinar mediterrani mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Des del GOB consideram que cal recuperar espais com el de Son Bonet per tal d'impulsar projectes de renaturalització i implementació de "boscos urbans" amb vegetació arbustiva, herbòrea, arbres autòctons, generant espais de foment de la biodiversitat que pugui conviure amb l'ús públic:

- augmentant la qualitat de l'aire: les plantes actuen com embornals de carboni

- possibilitant la reducció de la temperatura local fins a 5ºC: la vegetació amortigua les altes temperatures a través de l'efecte d'evapotranspiració

- millorant la qualitat de vida pel contacte amb la naturalesa propera

- promovent la infiltració de l'aigua de pluja: disminuei la perdua per evaporació

- augmentant la biodiversitat urbana: la presència d'aquests "pulmons verds" permet el desenvolupament d'una gran vairetat de biodiversitat com insecte, aus, petits mamífers, etc.

L'espai podria fins i tot ser objecte d'un projecte de recuperació de la fertilitat del sòl per a la producció agrària i l'establiment d'horts comunitaris gestions de forma cooperativa pels veïnats de la zona de Son Bonet. Les possibilitats són moltes, i són incompatibles amb l'artificialització que suposa la cobertura total o parcial d'aquest gran espai lliure amb un parc fotovoltaic.

 

Llegir 296 vegades Darrera modificació el Dissabte, 23 Juliol 2022 09:53

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob