Dijous, 28 Gener 2021 10:28

El GOB es posiciona contra el parc fotovoltaic d'AENA a l'espai lliure públic de Son Bonet

Exemplar de vitrac mascle fotografiat a l'espai lliure de Son Bonet Exemplar de vitrac mascle fotografiat a l'espai lliure de Son Bonet GOB Mallorca

Fer front a la crisi climàtica requereix de producció renovable però també requereix de l'aprofitament dels espais no urbanitzats per a la implementació de mesures que incrementin la biodiversitat i la massa arbòrea als entorn periurbans.

AENA disposa d'altres superfícies susceptibles de ser ocupades per plaques solars sense entrar en disputa d'un espai d'ús públic amb un gran potencial per a ser un pulmó verd a una zona densament poblada.

 

L'espai on AENA projecte el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, d'acord amb el planejament urbanístic un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrera, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar-hi un pinar mediterrani mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Des del GOB consideram que cal recuperar espais com el de Son Bonet per tal d'impulsar projectes de renaturalització i implementació de "boscos urbans" amb vegetació arbustiva, herbòrea, arbres autòctons, generant espais de foment de la biodiversitat que pugui conviure amb l'ús públic:

- augmentant la qualitat de l'aire: les plantes actuen com embornals de carboni

- possibilitant la reducció de la temperatura local fins a 5ºC: la vegetació amortigua les altes temperatures a través de l'efecte d'evapotranspiració

- millorant la qualitat de vida pel contacte amb la naturalesa propera

- promovent la infiltració de l'aigua de pluja: disminuei la perdua per evaporació

- augmentant la biodiversitat urbana: la presència d'aquests "pulmons verds" permet el desenvolupament d'una gran vairetat de biodiversitat com insecte, aus, petits mamífers, etc.

L'espai podria fins i tot ser objecte d'un projecte de recuperació de la fertilitat del sòl per a la producció agrària i l'establiment d'horts comunitaris gestions de forma cooperativa pels veïnats de la zona de Son Bonet. Les possibilitats són moltes, i són incompatibles amb l'artificialització que suposa la cobertura d'aquest gran espai lliure amb un parc fotovoltaic.

El Pla de na Tesa no pot perdre aquest espai 

Els canvis en la morfologia urbana, derivats en gran part d'una planificació de la mobilitat centrada en el vehicle privat, en un concepte de zonificació de la ciutat i el veinatge de les pistes de l'aeròdrom, han implicat una pèrdua de qualitat de vida en la zona. Poder recuperar un espai com el de Son Bonet  per implementar un procés de recuperació d'un ecosistema ric i divers és una oportunitat irrenunciable per a la millora de la qualitat de vida i salut de l'entorn i una aposta estratègica per adaptar les ciutats als reptes climàtics vinculats a l'artificilització de sòl urbà, l'augment de temperatures i la pèrdua de biodiversitat, especialment en els entorns urbans i periurbans.

Alerta amb el boom de les fotovoltaiques

Des del GOB venim alertant de que la manca d'incentius i guiatge per part de les administracions pel que fa a la implantació de les renovables acaba implicant que l'únic criteri decisiu és el de la rendibilitat de la inversió privada i per tant, l'especulació del sòl per a la instal·lació de parcs fotovoltaics. D'aquí l'esclat de les inversions proposades per grans empreses en plantes fotovoltaiques ubicades majoritàriament al sòl rústic. Insistim que cal fomentar i induir que aquestes inversions ocupin ja superfícies d'edificis existents o es situin en espais en que no entrin en conflicte ni amb l'ús public ni amb la necessària recuperació i foment del sòl rústic per a les activitats del sector primari que esdevenen estratègiques en contextos de crisi (climàtica, sanitària, energètica, etc.) com ja hem pogut comprovar.

En aquest cas AENA disposa de prou superfície en edificis propis o en zones ubicades a les seves instal·lacions de Son Bonet que permeten plantejar la instal·lació sense entrar amb disputa amb aquest gran espai lliure del Pla de na Tesa. Per això ens sumam a l'oposició veïnal suscitada per l'amenaça que representa perdre aquest espai lliure públic i el potencial de renaturalització que representa com un ecosistema ric que permeti integrar l'ús públic. 

Llegir 509 vegades Darrera modificació el Dijous, 28 Gener 2021 11:51
Pastilla dóna per campanyes
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.