Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 23 Mai 2016 11:14

El GOB insisteix: el parc fotovoltaic de Llucmajor és incompatible amb els valors ornitològics de la zona.

El GOB ha tornat a presentar al·legacions al projecte i ha reiterat una vegada més davant la Conselleria de Medi Ambient la necessitat d'iniciar el procediment d'ampliació de la ZEPA.

El GOB va presentar divendres passat, noves al·legacions al projecte i estudi d’impacte ambiental del “parc fotovoltaic de 50MW connectat a xarxa a Cap Blanc”, al terme municipal de Llucmajor. El GOB ja va presentar al març de 2015 al·legacions a aquest projecte que ara torna a exposar-se al públic després d'introduir modificacions significatives pel que fa a potència a instal·lada i superfície a ocupar. Malgrat això, i tot i que a al següent apartat exposarem el principal argument contrari a la implantació d'aquest parc a la marina de Llucmajor, volem reiterar les consideracions prèvies que, des del punt de vista energètic, en el marc d'una imprescindible transició de model energètic, i d'ordenació del territori, ens aboquen a una posició contrària a parcs fotovoltaics de grans dimensions al sòl rústic.

Recordem que parcs d’aquestes característiques, representen la implantació al sòl rústic de grans instal·lacions de caràcter industrial per a satisfer un negoci privat. La implantació d'usos industrials al sòl rústic, implica la transformació indesitjable dels usos del sòl rústic, un sòl sotmès ja a moltes pressions (turístiques, lucratives, immobiliàries, especulatives,...) que desvirtuen el que hauria de ser la seva única vocació: els usos primaris.

Afectació a una zona d’altíssim valor ornitològic

Però al marge d'aquestes consideracions, el GOB considera que aquest parc és inviable per la incompatibilitat de la instal·lació amb els valors naturals de la zona. El projecte afecta algunes de les zones més ben conservades de la Marina de Llucmajor.

Una part de la Marina va rebre en el seu moment la declaració de ZEPA (ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc), atenent a la seva importància per a determinades espècies d’aus marines (Phalacrocorax aristotelis fonamentalment) i també per algunes d’ambients oberts (especialment Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Galerida theklae i Sylvia balearica). La fitxa Natura 2000 del lloc es pot consultar a www.xarxanatura.es/docs/66ES0000081.pdf).

Tot i això, gran part de la marina no fou incorporada a la ZEPA, encara que el GOB ha presentat en reiterades ocasions  un informe a la Conselleria de Medi ambient on es justifica tècnicament la importància de la zona per a diverses espècies llistades a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CEE (79/409/CEE), i en especial per a la milana (Milvus milvus), espècie catalogada en el màxim nivell d’amenaça.

Les parcel•les on està prevista l’actuació limiten directament amb la ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc, i es troben al cor de la zona de protecció ampliada proposada per la nostra entitat en atenció a la seva importància biològica.

Per tot això, consideram que hi ha motius suficients per a paralitzar la tramitació d'aquest parc fotovoltaic i insistir, una vegada més, en l'ampliació de la ZEPA per tal de salvaguardar els excepcionals valors naturals de la zona. 

Llegir 2581 vegades