Dilluns, 08 Juny 2020 13:09

El GOB s'oposa a la modificació de crèdit de l'Ajuntament de Felanitx per a la regeneració de platges

Cala Sa Nau Cala Sa Nau Portocolom.com

La regeneració artificial de platges no pot col·lar-se com un projecte de " protecció de l'interès general i funcionament bàsic de serveis" en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària.

És un argument que no es sosté i que roça la manipulació per justificar una modificació de crèdit que, en el marc de l'emergència climàtica i dels escenaris futurs que vendran, representa tirar doblers públics literalment a la mar, en contra de l'interès general de preservar ecosistemes i hàbitats imprescindibles per mitigar la nostra afecció al desequilibri climàtic. 

 

Des del GOB hem tengut coneixement de l’Acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit adoptat en la sessió del Plè de l’Ajuntament de Felanitx de 11 de maig de 2020, publicada al BOIB núm 87 de 19 de maig de 2020.

Tal com consta a l’expedient, l’objecte d’aquesta modificació de crèdit és la redacció del projecte per a la regeneració d’algunes platjes del municipi de Felanitx afectades per la tempesta “Glòria” i es fonamenta en el caràcter “indispensable” que té la tramitació de l’expedient “per a la protecció de l’interès general i per al funcionament bàsic dels serveis, de conformitat amb el punt quart de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID 19”.

Des del punt de vista del GOB, aquesta modificació de crèdit es fonamenta en la antijuricitat de l’objecte de la modificació de crèdit, del seu destí, en quant la regeneració de platjes no suposa cap “actuació indispensable per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic de serveis”, tal com literalment disposa la norma citada

Tot el contrari: la regeneració de platjes i els moviments d’arena no poden considerar-se actuacions de protecció de l’interès general, ans al constrari, la despesa de doblers públics en la regeneració artificial són doblers tirats a la mar. Atenent les previsions futures dels impactes ja irreversibles del canvi climàtic, la comunitat científica adverteix que els episodis tipus Glòria es repetiran amb major freqüència i més intensitat en els propers anys. Per tant, les inversions haurien d’adreçar-se a mitigació i sobretot a adaptació de la primera línia de la costa a aquests escenaris futurs. L’aportació d’arena restarà a expenses de l’acció de temporals, que la retornaran a la mar, com demostra l’experiència de regeneracions de platges que ja coneixem. - Per altra banda, les possibles afectacions a la biodiversitat i ecosistemes marins, a l’entorn pesquer i als hàbitats i espècies no poden ignorar-se. Les actuacions de regeneració artificial són molt perjudicials pel medi marí i no constitueixen una mesura per evitar la degradació costanera. La majoria d’actuacions d’aquest estil tenen un greu impacte ambiental relacionats amb l’erosió del fons d’on s’extreu l’arena, l’augment de la turbidesa de l’aigua, l’enterrament de les comunitats marines i el canvi en la sedimentologia i configuració natural de la costa. L’interès general rau en la conservació d’aquests hàbitats i ecosistemes marins, no en l’explotació econòmica i ús intensiu de les platges.


Tampoc és indispensable el moviment d’arena per “al funcionament bàsic” de cap servei, ja que l’únic servei que pot considerar-se essencial o bàsic, en situació de COVID19 o post COVID19, és el de socorrisme i aquest no requereix cap moviment d’arena per a desenvolupar-se. En cap cas, es pot considerar com a “funcionament bàsic dels serveis” el funcionament de bars i xibius de les platges. En absolut poden considerar-se serveis necessaris ni bàsics.

Per tot això, des del GOB demanam la no aprovació definitiva de la modificació de crèdit 05.2020 destinada al projecte de regeneració de platjes del municipi de Felanitx, així com la retirada d’aquest projecte de l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Felanitx.

 

Llegir 732 vegades Darrera modificació el Dilluns, 08 Juny 2020 13:33

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.