Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 28 Març 2019 12:17

La Xarxa de sobirania energètica considera que la comercialitzadora energètica de Palma és un element clau per a la transformació energètica i ecològica de la ciutat.

Palma duu al Plenari d’avui l’aprovació inicial d’exercici econòmic de comercialització energètica.

Els objectius són impulsar la sobirania energètica, assegurar-se el proveïment d'energia renovable i aconseguir importants estalvis econòmics i d'emissions.


El passat 14 de març, Neus Truyol, tinenta de batle d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, va presentar la proposta que es duu avui al Ple de l'Ajuntament per a aprovar inicialment la creació d'una comercialitzadora pública municipal d'energia, mitjançant EMAYA.

Les entitats que formam part de la Xarxa per a la sobirania energètica de Mallorca consideram clau, que l’Ajuntament de Palma, iniciï l’activitat de comercialització d’energia amb l’objectiu d’impulsar la sobirania energètica, assegurar-se el proveïment d’energia renovable i aconseguir importants estalvis econòmics i d’emissions.

On s’emmarca la proposta?


En el marc legislatiu espanyol, l’energia és un servei d’interès econòmic general. Després de la reforma de la Llei del sector elèctric al 1997 va deixar de ser un servei públic i es troba sotmesa a les lleis del mercat. Aquell mateix any, es va aprovar la segmentació del sector en quatre grans activitats: 1) generació; 2) transport d’energia per xarxes d’alta tensió; 3) distribució de l’energia fins als punts de consum; i 4) comercialització, és a dir, compra i venta d’energia. Generació i comercialització juguen amb les regles del mercat lliure. En canvi transport i distribució, són segments regulats.

A nivell estatal el pastís energètic se’l reparteixen en la seva major part, cinc grans empreses de l’oligopoli: ENDESA, IBERDROLA, GAS NATURAL, VIESGO I EDP. En el cas concret de les Illes, tenim gairebé una situació monopolística liderada per ENDESA. Aquestes empreses controlen la majoria de la generació, se’n duen una part important de la comercialització i es reparteixen el mapa físic de distribució de l’estat.

A l’altre extrem del mercat energètic es troben les cooperatives, com per exemple, SOM Energia, que pot desenvolupar la seva activitat en el camp de la comercialització i exercir d’agents transformadors del sistema utilitzant certificats de garantia en origen de la seva energia, emesos per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). A més, poden invertir en l’àmbit de la generació, desenvolupant projecte de generació mitjançant energies renovables, per tal d’augmentar la proporció d’aquestes en l’energia final consumida.

Així, el fet que l’Ajuntament, EMAYA es constitueixi com a comercialitzadora d’electricitat, entenem que ha de tenir com a objectiu fonamental, convertir-se en una de les palanques de canvi de model energètic de la ciutat. El seu impuls ha d’anar de la mà de l’impuls de la generació renovable local (continuant amb l’activitat generadora d’EMAYA a partir d’energia solar fotovoltaica i biomassa que ja realitza) i la incentivació de l’autoconsum, facilitant l’empoderament de la ciutadania a través de la figura del prosumidor: a la vegada generador i consumidor d’electricitat. Cal que esdevengui un autèntic i vertader agent de transformació social i energètica.


De fet, es tracta d’una iniciativa que animam a altres ajuntaments a implementar.

Llegir 1938 vegades