La Trapa és una reserva natural privada gestionada pel GOB des de fa més de 30 anys. És un projecte col·lectiu, en el qual és fonamental la implicació de les persones per a la seva conservació. Ho fem perquè sigui un espai natural a l'abast de tothom, per fomentar el voluntariat, la conservació i l'educació ambiental.

 

trapaacampada

 

La finca compta amb una zona on permetem l'acampada de forma controlada i prèvia autorització. Està situada a uns 30 metres de les cases, seguint el camí cap al mirador. No és un campament (no disposa de serveis higiènics, ni de recollida de fems, ni dotació d'aigua per beure o dutxar-se, ni servei de cafeteria, ni és una zona atesa).

pictogramesserveistrapa

 

zona acampada

 

Normes a respectar

En aquests moments la zona no està atesa ni compta amb dotació d’aigua, serveis higiènics o recollida de fems. Per tant aquestes limitacions s’han de preveure i comptar amb aigua, aliments i abric necessari. També cal tenir en compte que la cobertura de mòbil és escassa (o inexistent).

La zona té un alt interès ecològic i patrimonial i des del GOB permetem que es visiti i se'n gaudeixi, extremant les precaucions i minimitzant l’impacte sobre la zona, la fauna i la resta de visitants.

Te demanem que respectis unes normes bàsiques:

- no s’hi pot fer foc en època de risc d’incendi (1 de maig - 15 d’octubre). La resta de l’any, per utilitzar la foganya, cal autorització expressa del GOB.

- cal respectar la tranquil·litat de la fauna i de la resta de visitants, evitant fer renou excessiu.

- admira els elements naturals i patrimonials amb respecte i sense interferir (no arrenquis flors, moguis o facis caramulls de pedres etc).

- recull i emporta’t tots el fems que generis (incloent els biodegradables i els higiènics, paper wc, tovalloletes etc): no els enterris, no els cremis, ni els amaguis.

- els excrements s’han d’enterrar a 20 cm, i t’has d’emportar amb tu tots els papers (prepara una bossa tipus congelació per fer-ho).

- vigila el teu ca si t’ha acompanyat durant l’estada.

  

Procediment d'autorització

L’acampada a la Trapa està sotmesa a autorització del GOB i de la Conselleria de Medi Ambient, que es poden gestionar amb aquest formulari i amb les indicacions que detallam.

- Per a l'autorització de la propietat (GOB) cal remetre les dades requerides mitjançant el formulari d'aquesta plana. Cal fer la reserva amb almanco 15 dies d'antelació.

- Una vegada es tengui l’autorització del GOB (et serà remesa per correu-e una vegada realitzades les passes anteriors), cal tramitar l’autorització de la Conselleria de Medi Ambient omplint el formulari https://goo.gl/RKGoPu (indicar que ja es té autorització de la propietat) i registrant-lo presencialment al registre administratiu de la Conselleria de Medi Ambient o bé via registre electrònic (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). L’autorització de Medi Ambient no és immediata, per la qual cosa cal fer el tràmit amb la suficient antelació.

Formulari d'acampada a La Trapa

 

 

Enviant aquest formulari:

- Declaro que les dades personals són certes, que estic informat de les normes per a realitzar l'acampada, i en conseqüència demano al GOB la seva autorització per acampar a la Trapa en les condicions que he detallat.

- Entenc que l'autorització del GOB no eximeix de l'obligació de comptar amb la corresponent autorització de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

- He llegit i accepto la política de protecció de les dades personals que aquí facilito.