Gestió i conservació

Els objectius del GOB en la gestió de La Trapa són:

 
  • Recuperar el patrimoni natural i cultural i les activitats tradicionals.
  • Prevenir els incendis forestals
  • Posar en pràctica sistemes de gestió sostenibles per aconseguir la recuperació de l’espai natural
  • Difondre les experiències i promoure bones pràctiques ambientals en la gestió de les finques de la Serra de Tramuntana
  • Sensibilitzar a la ciutadania en general i els escolars en particular amb programes d’educació ambiental
  • Estimular la participació ciutadana en la preservació de l’espai mitjançant la promoció i coordinació de programes de voluntariat.
  • Posar a disposició de la societat un espai natural de propietat privada amb clara vocació pública