Història

La Trapa i els trapencs

Des del punt de vista cultural, la història de La Trapa comença l’any 1810, quan una comunitat de monjos trapencs, que fugint de la Revolució francesa, arribaren a Mallorca l'any 1810 i, durant uns 14 anys, ocuparen la zona abans coneguda com a Vall de Sant Josep, que des d’aleshores es coneix com La Trapa. L’any 1813 una part de la comunitat abandonà Mallorca, i la resta ho va fer definitivament l’any 1820.

De monestir a possessió

Des de llavors la Trapa ha canviat de propietari en diverses ocasions, el monestir es va transformar en cases de possessió, va sofrir diversos canvis i adaptacions als nous usos. S’hi construïren més marges i altres edificacions. Ben entrat el segle XX s’abandonà la possessió i les cases començaren a esdevenir ruïna.

El GOB adquireix La Trapa

L’any 1980 el GOB, preocupat per la manca d’espais públics i per una possible parcel·lació de la finca, adquirí la Trapa. El procés de compra va ser llarg, i adjuntà els esforços de centenars de persones, col·lectius i entitats. D’aquesta manera i mitjançant la subscripció popular, la celebració de subhastes d’obres d’art, exposicions, concerts, loteria i d’altres iniciatives, va ser possible fer front als pagaments i aconseguir la seva protecció definitiva.


L’incendi

Des de la adquisició de la Trapa, el GOB ha duit a terme diverses tasques de manteniment i restauració, entremig d’aquestes tasques, la Trapa va patir l’any 1994 un greu incendi forestal que va cremar la pràctica totalitat de la seva cobertura vegetal. D’ençà de l’incendi les prioritats se centraren en la recuperació de la vegetació.

La Trapa avui

Actualment, de la mà del GOB, i gràcies a la col·laboració altruista de nombrosos grups de voluntaris, que encara col·laboren en les seves tasques de gestió i conservació, la Trapa s’ha consolidat com una gran eina per promoure l’excursionisme, la recerca científica, l’educació ambiental i la conservació de la natura.