Divendres, 23 Març 2012 12:39

22/03/2012 L'organització Transparència Internacional Espanya situa les Illes Balears a la coa dels Índex de Transparència en la Gestió de l'Aigua a l'Estat Espanyol.

Dijous, 22 de març de 2012

Dia Mundial de l'Aigua

L'organització Transparència Internacional Espanya situa les Illes Balears a la coa dels Índex de Transparència en la Gestió de l'Aigua a l'Estat Espanyol.
__________________________________________________________________

S'acaben de publicar els resultats de l'Índex de Transparència en la Gestió de l'Aigua (INTRAG) 2011, elaborats per l'organització Transparència Internacional Espanya, per a valorar, a través d'un conjunt de 80 indicadors, el nivell de transparència dels organismes que gestionen l'Aigua a Espanya.

L'Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental i la Dirección General de Recursos Hídricos, apareixen a la cua. Tal i com esmenta l'informe «Los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otras. » Balears obté una puntuació de 36,3 quan la mitja de tots els organismes avaluats és de 59,6.

Els aspectes avaluats a l'informe són: a) informació sobre l'organisme de conca; b) relació amb el públic i les parts interessades; c) transparència en els processos de planificació; d) transparencia en la gestió dels recursos i usos de l'aigua; e) transparencia econòmica-financera; f) transparencia en contractes i licitacions.

Podeu veure l'informe complet a:
http://www.transparencia.org.es/INTRAG%202011/INDICE_DE_TRANSPARENCIA_INTRAG_2011.htm

El futur de l'aigua a Mallorca, cada cop menys transparent.

Aquesta mateixa setmana, la Direcció General de Recursos Hídrics presentava les al·legacions al nou període d'exposició pública al que s'ha sotmès el Pla Hidrològic de les Illes Balears després de que el Govern aturés la seva tramitació.

El GOB ja ha denunciat públicament que queda clar que l'objectiu d'aquest nou període d'exposició pública ha estat obrir les portes a al·legacions contràries a les mesures contemplades en el PHIB  que dificulten determinats interessos d'alguns sectors concrets i obrir la porta als interessos urbanístics de les zones humides.

Aquesta evidència queda constatada en llegir el propi resum de les al·legacions que ha fet, en un comunicat, la Conselleria de Medi Ambient que considera ella mateixa que el Pla anterior, que havia sortit d'un ampli procés de participació ciutadana, "contenia elements excessivament intervencionistes, representava una major càrrega burocràtica i comportava efectes negatius per als diversos agents implicats"

Per altra banda, i tal i com reflecteix el comunicat: «bona part d’aquestes esmenes —53— fan referència al títol VI del text, relacionat amb la protecció de les zones humides i amb els perímetres de protecció dels pous d’abastiment. La majoria d’aquestes al•legacions estan relacionades amb l’obsoleta cartografia del Pla, ja que el catàleg de zones humides inclou molts sòls urbans, consolidats, autoritzats o amb drets adquirits, que obligarien a una desclassificació, i per tant, a una indemnització per part del Govern. D’aquestes 53 al•legacions també destaquen les que fan referència a l’excessiva regulació provisional amb relació al règim aplicable als perímetres de protecció dels pous d’abastiment.»

És a dir, tot el que fa nosa, des del punt de vista ambiental a l'explotació de zones que haurien de ser protegides i a l'activitat econòmica dels pouers, serà previsiblement eliminat del Pla.

Si la transparència ja s'ha posat en dubte amb dades objectives tal i com reflecteix l'INTRAG, atenent la perversió en la tramitació d'un planejament tant important com el PHIB, aturat per obrir-lo als interessos econòmics per damunt dels criteris ambientals que han de garantir el futur de l'aigua, podem esperar que de cara al 2012, aquest índex no faci més que disminuir.
__________________________________________________________________


Més informació:

 

L'organització Transparència Internacional Espanya situa les Illes Balears a la coa dels Índex de Transparència en la Gestió de l'Aigua a l'Estat Espanyol.

 

_________________________________________________________________________________________

 

S'acaben de publicar els resultats de l'Índex de Transparència en la Gestió de l'Aigua (INTRAG) 2011, elaborats per l'organització Transparència Internacional Espanya, per a valorar, a través d'un conjunt de 80 indicadors, el nivell de transparència dels organismes que gestionen l'Aigua a Espanya.

 

L'Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental i la Dirección General de Recursos Hídricos, apareixen a la cua. Tal i com esmenta l'informe «Los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otras. » Balears obté una puntuació de 36,3 quan la mitja de tots els organismes avaluats és de 59,6.

 

Els aspectes avaluats a l'informe són: a) informació sobre l'organisme de conca; b) relació amb el públic i les parts interessades; c) transparència en els processos de planificació; d) transparencia en la gestió dels recursos i usos de l'aigua; e) transparencia econòmica-financera; f) transparencia en contractes i licitacions.

 

Podeu veure l'informe complet a:

http://www.transparencia.org.es/INTRAG%202011/INDICE_DE_TRANSPARENCIA_INTRAG_2011.htm

 

 

El futur de l'aigua a Mallorca, cada cop menys transparent.

 

Aquesta mateixa setmana, la Direcció General de Recursos Hídrics presentava les al·legacions al nou període d'exposició pública al que s'ha sotmès el Pla Hidrològic de les Illes Balears després de que el Govern aturés la seva tramitació.

 

El GOB ja ha denunciat públicament que queda clar que l'objectiu d'aquest nou període d'exposició pública ha estat obrir les portes a al·legacions contràries a les mesures contemplades en el PHIB  que dificulten determinats interessos d'alguns sectors concrets i obrir la porta als interessos urbanístics de les zones humides.

 

Aquesta evidència queda constatada en llegir el propi resum de les al·legacions que ha fet, en un comunicat, la Conselleria de Medi Ambient que considera ella mateixa que el Pla anterior, que havia sortit d'un ampli procés de participació ciutadana, "contenia elements excessivament intervencionistes, representava una major càrrega burocràtica i comportava efectes negatius per als diversos agents implicats"

 

Per altra banda, i tal i com reflecteix el comunicat: «bona part d’aquestes esmenes —53— fan referència al títol VI del text, relacionat amb la protecció de les zones humides i amb els perímetres de protecció dels pous d’abastiment. La majoria d’aquestes al•legacions estan relacionades amb l’obsoleta cartografia del Pla, ja que el catàleg de zones humides inclou molts sòls urbans, consolidats, autoritzats o amb drets adquirits, que obligarien a una desclassificació, i per tant, a una indemnització per part del Govern. D’aquestes 53 al•legacions també destaquen les que fan referència a l’excessiva regulació provisional amb relació al règim aplicable als perímetres de protecció dels pous d’abastiment.»

 

És a dir, tot el que fa nosa, des del punt de vista ambiental a l'explotació de zones que haurien de ser protegides i a l'activitat econòmica dels pouers, serà previsiblement eliminat del Pla.

 

Si la transparència ja s'ha posat en dubte amb dades objectives tal i com reflecteix l'INTRAG, atenent la perversió en la tramitació d'un planejament tant important com el PHIB, aturat per obrir-lo als interessos econòmics per damunt dels criteris ambientals que han de garantir el futur de l'aigua, podem esperar que de cara al 2012, aquest índex no faci més que disminuir.

_________________________________________________________________________________________

Més informació:

 

ñ     http://www.transparencia.org.es/INTRAG%202011/INDICE_DE_TRANSPARENCIA_INTRAG_2011.htm

ñ     http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/aigua/375-310112-el-gob-denuncia-que-els-canvis-en-el-pla-hidrologic-impliquen-desproteccio-desregulacio-i-manca-de-control.html

ñ     http://www.gobmallorca.com/notes-informatives/aigua/368-110112-diverses-zones-humides-podrien-estar-en-perill-si-es-modifica-el-pla-hidrologic.html

 

Margalida Ramis: 658653708


Llegir 2990 vegades Darrera modificació el Divendres, 23 Març 2012 12:52

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob