Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 14 Setembre 2016 12:58

El GOB alerta que les inversions de l'impost del turisme no han de servir per infraestructures que permetin mantenir la sobreexplotació turística.

El GOB  alerta que les inversions de l'impost del turisme no han de servir per infraestructures que permetin mantenir la sobreexplotació turística. Foto: Diario de Mallorca

Pla anual d'inversions de l'Impost de Turisme Sostenible

L'increment de capacitat de les infraestructures no hauria de ser un objectiu

Per altra banda, consideram un error que l'impost es plantegi com una entrada de doblers per suplir el dèficit de finançament o pressupost del Govern en les àrees de gestió corresponents.

El Govern ha convocat demà la comissió executiva de l'impost de turisme sostenible per presentar la proposta de Pla Anual d'Inversions. Tal i com ja va avançar ahir la Presidenta Armengol, està previst que prioritàriament es destinin els fons d'aquesta temporada a «projectes que garanteixin el proveïment d’aigua de qualitat a la població, i que permetin una recuperació progressiva dels aqüífers».

Concretament a la millora de les infraestructures hidràuliques.

Entre els projectes a potenciar en un futur immediat, es plantegen els següents:

  • Recarrega artificial d’aqüífers.
  • Dessalació d’aigua de mar.
  • Reutilització d’aigües residuals.
  • Interconnexió de les diferents fonts.
  • Campanyes d’estalvi.

Des del GOB alertam del risc de que l'impost, que d'acord amb el que hem anat defensant des de que es va posar damunt la taula aquest impost hauria de servir per rebaixar el vector de pressió socio-ambiental derivat de l'allau de turistes, això és, rebaixar nombre de turistes (d'hivern o estiu, consumeixen també recursos), places d'allotjament i capacitat de les infraestructures, acabi finançant noves infraestructures per poder mantenir el ritme de degradació dels recursos naturals, en aquest cas els recursos hídrics derivats de la sobreexplotació turística.

En tot cas, les inversions per tal de recuperar el recurs i fer front al dèficit hídric que patim haurien d'anar encaminades a millorar l'eficiència de la xarxa, optimitzar l'ús de l'aigua i recuperar aqüífers, no amb noves infrastructures (dessaladores, per exemple) per augmentar la capacitat de consum derivat de la massificació turística.

Ens enfrontem a l'amenaça de la destrucció ecològica provocada per la superpoblació turística i el que cal són mesures de límits i contenció de l'oferta turística (tot l'any), reinvertir la tendència d'explotació i degradació dels recursos naturals i recuperació dels valors naturals (medi natural, rural agrari i matí) i del patrimoni històric i cultural.

L'impost no pot suplir el dèficit de finançament o pressupostos

Per altra vanda, ja vàrem insistir en el caràcter finalista de l'impost front a la possibilitat de que acabi servint a la caixa comuna per suplir dèficits de pressupost. Creim que el Govern hauria de plantejar els seus pressupostos al marge de l'impost. Les inversions que calen a la xarxa d'infraestructures hidràuliques haurien de poder ser assumides pel Govern de les Illes al marge de l'impost. Aquest hauria de representar la possibilitat d'una inversió addicional en la recuperació del patrimoni natural. 

Llegir 2263 vegades