Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 09 Juliol 2019 10:26

Denunciam la utilització de fitosanitaris en la gestió de l’aigua de sa Riera

Les aigues tractades s'aboquen de forma descontrolada al port i en conseqüència a la, ja molt malmenada, Badia de Palma.


La sobreexplotació dels pous i aqüífers del Llevant de Palma i na Burguesa ha provocat la seva salinització. Aquesta aigua salobre és sotmet a un procés de potabilització per osmosi inversa a l’Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) de Son Tugores i l’aigua de rebuig del procés de potabilització, amb una alta concentració de clorurs, és bombada fins a la part alta del torrent de la Riera a l'alçada de l'encreuament del Camí Jesús, per acabar abocada al Port.

Al contacte amb la llum, en aquestes aigües proliferen les algues i per evitar-ho, al llarg del recorregut de l’aigua fins al port, on desemboca el torrent, es troben diversos punts de tractament agressiu amb aplicació de fitosanitaris que contribueixen, no només a eliminar les algues, sinó a eliminar qualsevol tipus de flora i fauna aquàtica que pogués haver-hi al torrent. A més, aquesta aigua tractada amb fitosanitaris s’allibera directament a la mar sense cap mena de control o filtració posterior.

Lamentem que EMAYA faci una gestió d'espais tan poc ecològica i opti per vies d'intervenció que desnaturalitzen i allunyen a la flora i a la fauna d'una de les vies aquàtiques més importants que transcorren per la ciutat i que podria nodrir-la de biodiversitat i equilibri naturalístic. Són varis els exemples d'iniciatives a capitals d'arreu del món que demostren que hi ha alternatives de gestió viables.

Des del GOB demanam que es revisi el protocol de tractament d'aigües al seu pas pel centre de la ciutat, es redueixi l'ús de dessalinitzadores i potabilitzadores i es faci una gestió més integral i sostenible de les aigües potabilitzades. També animem al recent consistori que plantegi un full de ruta en aquesta legislatura per a tots els espais i zones naturals del nucli de la capital per tal de donar el valor ecològic i la recuperació natural que es mereixen.

Webgrafia:
• https://www.emaya.es/ca/cicle-aigua/cicle-integral-de-laigua/tractament-i-emmagatzematge/etaps-son-tugores/
• https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=84257&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=ca
• http://amicsdelaterra.org/wp-content/uploads/2016/12/resum-sortida-depuradora.pdf
• https://www.esmadrid.com/sites/default/files/dossier_plan_naturalizacion_manzanares.pdf
• https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.%20Resum.pdf

Llegir 1200 vegades Darrera modificació el Dimecres, 31 Juliol 2019 12:51