Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (486)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

La portaveu del GOB, va intervenir ahir davant la Ponència d'Insularitat del Senat i plantejà que la condició d'insularitat sigui entesa com una oportunitat per a la transició ecosocial i adaptació del model econòmic als reptes de futur, com la crisi climàtica, la crisi energètica o la crisi de matèries primeres global.

El GOB ha enviat escrit a l'Ajuntament de Pollença sol·licitant les revocacions de les llicències per a actes d'edificació per a la reforma integral de l'Hotel Formentor concedides als projectes bàsic i d'execució, incloent-hi també les llicències de segregació de parcel·les i els actes de cessió i recepció de terrenys per considerar que aquestes llicències i actes no s'ajusten al planejament urbanístic vigent, el PGOU de 1990.

Les entitats exigeixen el compliment de la pròpia Llei de l’impost de Turisme Sostenible que han derogat de facto i el compliment dels acords de governabilitat de Bellver relatius a la revisió de les finalitats de l’ITS: cal tornar a garantir la disposició d’un impost finalista ecopatrimonial, revisar les finalitats, la presa de decisions i garantir la transparència i la participació real i efectiva dels òrgans de decisió.

Les entitats denuncien el comportament abusiu de l’administració en la destinació i l’administració dels fons de l’impost que ha desnaturalitzat i convertit en un calaix de sastre a disposició del Govern, sense participació ni transparència en la presa de decisions.

El GOB demana la revisió íntegra de les normes urbanístiques de Santa Maria per aplicar-hi criteris rigorosos de decreixement

 

El GOB ha sol·licitat mitjançant un escrit a la Demarcació de Costes de les Illes Balears que s'iniciïn els expedients de recuperació possessòria dels béns de domini públic retinguts sense títol per particulars a la platja dels Francesos d'Alcúdia.

 

A finals del passat mes de juny el GOB va sol·licitar a l’Ajuntament de Pollença 7 documents referents a les llicències de segregació i obres concedides a l’empresa propietària de l’Hotel Formentor a fi de poder comprovar si s’adaptaven al planejament urbanístic vigent per a aquella zona.

El GOB ha argumentat per escrit la petició de retirada de l'actual proposta d'avanç de planejament d'Estellencs. 

Pàgina 1 de 41
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob