Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (508)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

Presenten, via esmena a la Llei de conservació d'espais de rellevància ambiental, declarar d'utilitat pública i interès social, l'aparcament de Cala Agulla a la finca propietat de l'actual explotador de l'aparcament que el PORN obliga a retirar.

El 2018 el GOB ja va alertar de l'operació de compra de la parcel·la colindant a l'actual aparcament il·legal i ja va al·legar en contra de l'inici de tramitació de la declaració d'interès general per fer-hi el nou aparcament. Si l'Ajuntament ampara aquesta actuació, podria considerar-se un cas clar de prevaricació. 

Des del GOB hem detectat una relació de finques rústiques del terme municipal d’Alcúdia ocupades per aparcaments il·legals promoguts per l’Ajuntament, en sòl rústic comú i sòl rústic protegit (zona arqueològica de Pollèntia).

Estima així els arguments exposats pel GOB en el recurs contenció contra la Conselleria de Turisme i Alcudiamar en relació a l'autorització turística de l'hotel "per a navegants" de 2003, que s'ha acabat convertit en un aparthotel de 4 estrelles, un ús no permès per la Llei de Ports i el Pla Especial del Port d'Alcúdia.

Quasi 4 mesos després que la Demarcació de Costes requerís a l’Ajuntament d’Alcúdia que retirés les instal·lacions existents de terrasses amb taules, cadires i pèrgoles davant l’edifici Xara del principi de la platja d’Alcúdia, res ha canviat.

Aquesta setmana passada, el GOB va participar a l'Escola d'Estiu d'Albasud on s'abordaren diferents taules sobre turisme des de perspectives crítiques. Un espai de trobada i discussió, divers i multidisciplinari, sobre les dinàmiques turístiques actuals. 

El GOB va presentar fa unes setmanes un escrit de denúncia davant la Demarcació de Costes per posar de manifest, reiterant altres denuncies anteriors, l’existència i explotació de dos restaurants al Coll d’en Rabassa sense disposar de cap títol administratiu per a què, en conseqüència, n’ordeni la retirada de les ocupacions i el restabliment de la zona al seu estat anterior.

Pàgina 1 de 43

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob