Dimecres, 13 Juny 2012 13:20

13/06/2012. El Govern estatal veu indicis d'inconstitucionalitat en la Llei Company

El Govern estatal manté discrepàncies amb el Govern autonòmic en relació a la Llei impulsada pel Conseller Biel Company d'ordenació urbanística "sostenible".

Malgrat això i l'acord d'inici de les negociacions el 9 de maig, el Govern Bauzà, va aprovar la Llei en el Parlament el passat dia 29 de maig sense modificar ni un pèl els articles que han originat les "discrepàncies".

13/06/2012. El Govern estatal veu indicis d'inconstitucionalitat en la Llei Company

 

El Govern estatal manté discrepàncies amb el Govern autonòmic en relació a la Llei impulsada pel Conseller Biel Company d'ordenació urbanística "sostenible".

Malgrat això i l'acord d'inici de les negociacions el 9 de maig, el Govern Bauzà, va aprovar la Llei en el Parlament el passat dia 29 de maig sense modificar ni un pèl els articles que han originat les "discrepàncies".


El BOIB d'ahir, 12 de juny, publicà un acord de la Comissió Bilateral que diu textualment:

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat –Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la reunió del dia 9 de maig de 2012, va adoptar l’Acord següent:

1. Iniciar les negociacions per resoldre les discrepàncies en relació amb l’article 10, les disposicions addicionals tercera i quarta i la disposició transitòria segona del Decret llei de les Illes Balears 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.

2. Designar un grup de treball per proposar a la Comissió Bilateral deCooperació la solució que sigui procedent.

3. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, i també inserir-lo en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Què vol dir això?

Concretament, el Govern "discrepa" dels articles de la Llei Company d'ordenació urbanística "sostenible" que fan referència a:

  1. les reserves de sòl públic per a habitatges de protecció oficial, que la llei Company en alguns casos exhonera en base a criteris totalment arbitraris i indefinits
  2. les modificacions de la Llei 11/2006 d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears que impliquen l’exempció d’avaluació d’impacte ambiental o avaluacions ambientals estratègiques quan transcorrin els terminis sense que l'òrgan ambiental hagi fet informe
  3. el requisit de garantir la disponibilitat d’aigua potable, en quantitat i qualitat, i suficiència de la capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació amb la població prevista a les actuacions d’urbanització

La supèrbia de Company i Bauzà

En aquest sentit els Governs estatal i autonòmic, estableixen a principis del mes de maig un grup de treball per evitar la interposició per part del Govern central d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei Company.

Tot i això, i com si no passés res, el Ple del Parlament, i fent servir la majoria absoluta del PP, aprova el 29 de maig la Llei per a l'ordenació urbanística "sostenible" del Sr. Company sense modificar ni una coma dels articles qüestionats pel Govern central en un acte més de supèrbia - excessiva estima de si mateix amb menyspreu dels altres; desig immoderat de la pròpia exaltació(1)- d'aquest conseller i del Govern Bauzà.

 

 (1). Definició del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

 

 

Llegir 1771 vegades Darrera modificació el Dimarts, 23 Juny 2015 22:56

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.