Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 16 Novembre 2009 00:00

16/11/09 El GOB acusa a Antich i Nadal de rebentar les figures d'agroturisme i hotel rural

El nou decret liberalitzador, 60/2009 d’unificació i simplificació dels tràmits en matèria turística, desvirtua les figures d’agroturisme i hotel rural, perquè no assegura que aquest ús d’allotjament i restauració es limiti a complementar explotacions agràries.

16 de novembre de 2009

EL GOB ACUSA ANTICH I NADAL DE REBENTAR LES FIGURES D’AGROTURISME I HOTEL RURAL
El nou decret liberalitzador, 60/2009 d’unificació i simplificació dels tràmits en matèria turística, desvirtua les figures d’agroturisme i hotel rural, perquè no assegura que aquest ús d’allotjament i restauració es limiti a complementar explotacions agràries.


El govern Antich, de la ma del conseller Nadal, han decretat la liberalització radical dels agroturismes i hotels rurals. Aquestes figures tenien, fins al nou decret, limitacions de magnitud, per exemple d’un màxim de 25 i 50 places respectivament, per tal de restringir l’ús turístic únicament com a complement de les activitats agràries. Tal com eren l’agroturisme i els hotels rurals podien complementar les rendes agràries, però sense substituir-les ni desfigurar el camp amb més hotels també a foravila.

El nou decret liberalitzador, 60/2009 d’unificació i simplificació dels tràmits en matèria turística, desvirtua les figures d’agroturisme i hotel rural, perquè no assegura que aquest ús d’allotjament i restauració es limiti a complementar explotacions agràries.

El desgraciat resultat de l’aplicació d’aquest decret serà encara més abandonament de les activitats agràries, més nous usos urbans al sòl rústic i més tancament de finques i de camins per a l’ús elitista dels clients adinerats dels nous establiments que transformaran tota quanta edificació rural puguin, possessions, tafones, magatzems agrícoles...

LES PRIMERES CONSEQÜÈNCIES DEL DECRET- NADAL.
Aquest nou decret desenvolupa el decret-llei, 1/2009, “Nadal”, de mesures urgents de modernització de la planta hotelera, que el GOB ja ha denunciat perquè amnistia les il·legalitats urbanístiques als hotelers que tenen oferta turística il·legal, privilegiant aquest sector econòmic en detriment dels altres, com ara l’agrari.

El Parlament tramita la transposició legislativa del decret Nadal, amb la controvertida esmena que permetria la construcció del camp de golf de Son Baco, a Campos.

El GOB demanà al govern Antich que el Consell Econòmic i Social pogués fer un dictamen, que és comú en la tramitació d’altres normes i lleis. Sorprenentment, el govern Antich denegà aquesta sol·licitud sense explicació, en un acte sense precedents d’obscurantisme, que ara es completa amb el desenvolupament normatiu desaforadament liberalitzador del decret-llei.

El GOB denuncia l’amenaça dels nous usos d’allotjament i restauració turística, amb les figures desvirtuades d’agroturisme i hotel rural, per a més deteriorament de la ruralia i el sector agrari de les illes Balears.

Llegir 824 vegades Darrera modificació el Dimarts, 26 Juny 2012 11:32