Dimarts, 26 Març 2013 00:00

26/03/2013. El GOB adverteix l'Ajuntament de Palma que està obligat a protegir Ses Fontanelles

El GOB presenta un recurs contra la llicència d'activitats 

 

 

26/03/2013. El GOB adverteix l'Ajuntament de Palma que està obligat a protegir Ses Fontanelles

El GOB presenta un recurs contra la llicència d'activitats

_________________________________________________________________________________________

 

El GOB presenta avui un recurs de reposició contra lel permís d'instal·lació per a activitats comercials i aparcament que, en data 13 de febrer de 2013 la febrer, la Gerència d`Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, va donar a AQUA MAGICA SL.

 

L'Ajuntament obligat a protegir Ses Fontanelles

En el recurs, el GOB al·lega que Ses fontanelles és una zona humida inventariada i que com a tal, existeix l'obligació legal de protegir-la.

En aquest sentit, el GOB adverteix que l'impacte de les actuacions del projecte d’urbanització sobre el territori, els valors naturals i paisatgístics, seran irreversibles i faran irrecuperable la zona humida.

És més, l’Ajuntament de Palma, té, d'acord l’article 282 del Reial decret 849/1986 l'obligació de mantenir, conservar i recuperar aquest patrimoni natural únic que encara té Palma:

“La rehabilitació o restauració de les zones humides, fins i tot aquelles que haguessin estatdessecades per causes naturals o artificials, podrà declarar-se obligatòria quan sobre l'antiga zona humida no existeixin aprofitaments en l'actualitat o quan encara existeixin aprofitaments, aquests siguin d'escassa importància”.

En aquest sentit existeix jurisprudència que evidència aquesta obligatorietat, independentment de l'inexistència d'una norma concreta que hi prohibeixi actuacions:

Sentència del Tribunal Suprem (Sala de lo Penal) nº 1073/2003: " ... El Alcalde de una localidad en la que existen, desde tiempo inmemorial, unas zonas húmedas, no puede alegar, en ese contexto social, que la inexistencia de una norma específica de carácter prohibitivo autoriza, sin límites ni condicionamientos, una actuación tan agresiva como el vertido de residuos sólidos, hasta conseguir un aterramiento, que no sólo destruye el espacio, sino que elimina de raíz sus condiciones medio ambientales, incidiendo sobre el equilibrio de la naturaleza ..., ... la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, en materia administrativa, ha declarado que las zona húmedas deben ser protegidas, sin necesidad de una declaración específica que las convierta, en virtud de una especie de acto traumatúrgico, obrado por el simple impulso del Boletín Oficial, en zonas protegidas..."

 

El macro-centre comercial es vol construir sobre part de la zona humida

Tan el vial com la zona comercial afecten fins a 5.000 m2 quadrats de zona humida que quedarien completament urbanitzats (http://www.fontanelles.net/index.php/f-a-q-ses-fontanelles/5-se-urbaniza-el-area-humeda) a una part de zona humida existents actualment, la qual cosa implicarà la seva destrucció física, així com la de la seva vegetació.

Aquesta actuació podria comportar un dany al ecosistema de la zona humida, i per tant entraria dintre del tipus penal de l’article 325 del Codi Penal de 23 de novembre de 1995,que entrà en vigor el 24 de maig de 1996, que contempla com a delicte els fets que se poden donar en aquest cas:

“Contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient, provoqui o realitzi directa o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, renous, vibracions, injeccions o dipòsits, en l'atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, marítimes o subterrànies, amb incidència, fins i tot, en els espais transfronterers, així com les captacions d'aigües que puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals”.

Llegir 900 vegades Darrera modificació el Divendres, 19 Juny 2015 18:13

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.