Dimecres, 28 Juliol 2010 01:00

28/07/10 EL GOB reclama directament al Ministeri de Medi Ambient, la revisió del delimitació del domini públic als terrenys de Molí de'n Regalat

Després de la petició corresponent a la Demarcació de Costes i l'Ajuntament d'Artà, sense que aquests hagin ni contestat ni mostrat cap interès en instar a la revisió de la delimitació, el GOB s'adreça directament al Ministeri aportant nous arguments

Dimecres, 28 de juliol de 2010

EL GOB reclama directament al Ministeri de Medi Ambient, la revisió del delimitació del domini públic als terrenys de Molí de'n Regalat
Després de la petició corresponent a la Demarcació de Costes i l'Ajuntament d'Artà, sense que aquests hagin ni contestat ni mostrat cap interès en instar a la revisió de la delimitació, el GOB s'adreça directament al Ministeri aportant nous arguments


ELS CANVIS EN LA CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS
La protecció davant de la urbanització i edificació de 18 xalets a la illeta de Molí den Regalat, ha estat i és des de fa molts d'anys, motiu de reivindicació per part del GOB. La classificació urbanística d'aquests terrenys ha anat canviant en els anys des de l'aprovació al 92 de les Normes Subsidiàries d'Artà que ja varen fer una primera reclassificació dels terrenys, passant-los de considerar sòl urbà ( d'acord amb el planejament general vigent no adaptat a la Llei del Sòl de 1976) a terrenys urbanitzables amb pla parcial aprovat.

Un pla parcial però que mai no va ser aprovat. Aquest fet, va motivar que les DOT, al 1999 desclassificassin els terrenys de la illeta sol no urbanitzable o rústic. Aquesta classificació es va mantenir fins a l'entrada en vigor del Pla Territorial de Mallorca al 2005 que va reclassificar novament els terrenys a urbanitzables, però sense pla parcial aprovat.

En la tramitació de la revisió i adaptació de les NNSS d'Artà al Pla Territorial, l'aprovació provisional corregeix, d'acord amb tot l'exposat, i recull la consideració dels terrenys del sector en qüestió com apte per a la urbanització

LES IMPLICACIONS URBANÍSTIQUES D'ACORD AMB LA LLEI DE COSTES
Aquests canvis en la classificació urbana dels terrenys tenen conseqüències directes en la correcta delimitació del domini públic marítimo-terrestre i les seves servituts, que en aquests moments és de 20 metres (com si el terrenys fossin urbans) quan en realitat hauria de ser de 100 d'acord amb la classificació urbanística actual com a sòl urbanitzable. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Artà té l'obligació d'informar a l'administració de l'estat de la classificació urbanística actual i demanar que, d'acord amb aquesta, es revisi la delimitació del domini públic. L'Ajuntament però, tot i la petició del GOB i altres entitats, no tenim constància que hagi tramès cap tipus d'informació, de la mateixa manera que demarcació de Costes, no ha respost a la sol·licitud de l'entitat d'iniciar i la revisió de la delimitació i s'ha limitat a remetre la informació al Ministeri.

Per aquest motiu el GOB ha remès directament al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural i Marino, concretament a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y el Mar, un dossier amb tota la informació necessària instant a l'administració que iniciï d'ofici la revisió de la delimitació i de les zones de servitut, entenent que d'aquesta s'hauria de derivar una nova delimitació de 100 m que impossibilitaria la materialització del projecte d'edificació previst a l'esmentada illeta.

Llegir 758 vegades Darrera modificació el Dimecres, 20 Juny 2012 09:52

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.