Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 28 Novembre 2013 12:18

28.11.2013. El Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental informa favorablement l'ampliació il·legal de la pedrera de Son Cànoves, que afecta el torrent d'els Jueus.

Li donen el vistiplau tot i saber que l'ampliació de la pedrera seria il·legal.

 

 

 

28.11.2013. El Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental informa favorablement l'ampliació il·legal de la pedrera de Son Cànoves, que afecta el torrent d'els Jueus.

Li donen el vistiplau tot i saber que l'ampliació de la pedrera seria il·legal.

_________________________________________________________________________________________

 

La setmana passada el subcomitè d'Avaluació d'Impacte Ambiental va informa favorablement amb 9 vots a favor i 7 en contra l'ampliació de la pedrera de Son Cánaves al terme municipal de Llucmajor.

 

El subcomitè ho va fer tot i saber que aquesta ampliació de pedrera no serà mai possible perquè la proposta d'ampliació de l'activitat extractiva afecta pràcticament en la seva totalitat en Àrea de Transició d'Harmonització (ATH) i, d'acord amb el Pla Territorial de Mallorca, els usos extractius estan prohibits en zones ATH.

 

El projecte d'ampliació de la pedrera de Son Cànaves està afectat per APR (àrea de prevenció de risc d'incendis i inundacions perquè precisament afecte al Torrent d'Els Jueus i a una zona densament arbrada. (veure plànol adjunt)

 

Recordem que el Torrent d'Els Jueus és un dels àmbits naturals que vertebraven la recuperació de la Platja de Palma en el Pla de Reforma Integral, per tant seria un desbarat autoritzar usos extractius al voltant d'un espai que es preten recuperar per revaloritzar la platja de Palma.

Font: IDEIB

 

Malgrat generar-se la discussió sobre la qüestió de la il·legalitat manifesta de l'ampliació, el subcomitè, en contra del criteri del CIM i GOB, va votar informar favorablement respectes dels impactes d'aquesta possible ampliació.

 

Aquesta absurda i irregular situació ve donada per les directiurs marcades pel Conseller Gabriel COmpany que, a través d'una circular als tècnics i jurídics dels subcomitès tècnics de medi ambientl, obliga a aquests a no valorar en cap cas qüestions urbanístiques ni patrimonials dels projectes que informen, perquè no són "qüestiona ambientals" segons el conseller.

 

Un raonament absurd a l'alçada del concepte de medi ambient i sostenibilitat que ha deixar calr tenir el mal anomenat Conseller de medi ambient, però que té un objectiu clar: llevar competències als tècnics que avaluen els impactes de determinats plans i projectes per eliminar "traves ambientals". Així, ens trobam per una banda, en que es perden les farantires de l'avaluació dels projectes des d'una visió integral pel que fa als impactes potencials dels projecte, i per una altra banda, que els tècnics no poden ni valorar si el projecte s'ajusta o no a la legislació vigent (la qual cosa hauria de ser el primer que es fes) i per tant que ens trobem com en aquest cas que una administració informe favorablement un projecte tot i saber que és il·legal.

 

La conseqüència és "inseguretat" pels inversors i que el tema acabi als jutjats relegant així les obligacions de les administracions de regular, planificar i garantir el compliment de la Llei.

 

Ara el projecte, haurà de passar per ple de la Comissió de Medi Ambient.

 

 

Llegir 916 vegades Darrera modificació el Dissabte, 13 Juny 2015 18:52