Dijous, 07 Febrer 2019 11:05

Comunicat sobre paralització d’obres a l’Hotel Don Pedro ordenada pel Consell de Mallorca

El GOB ha rebut comunicació sobre una resolució del Departament de Territori i Infraestructures informant de l’acord d’iniciar procediment sancionador i de suspensió cautelar d’obres als edificis de l’Hotel Don Pedro i l’Hotel Vistamar, situats a Cala Clara de Sant Vicenç al terme de Pollença.

Pareix esser que aquesta acció pel control de la legalitat de les obres solament s’ha iniciat a causa de la denuncia efectuada pel GOB el desembre passat (https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/el-gob-torna-a-demanar-la-demolicio-de-l-hotel-don-pedro-pollenca) , la qual era una segona denuncia, essent la primera de l’any 2015, efectuada també per presumptes obres il·legals i no emparada per cap llicència ni autorització preceptiva, tal com es confirma ara en aquesta comunicació. A pesar d’efectuar la denuncia a les administracions amb competència sobre el litoral, Demarcació de Costes, Consell de Mallorca i Ajuntament de Pollença, cap d’elles va iniciar cap procediment per a l’esclariment de la presumpta infracció.

Els propietaris varen presentar una declaració responsable d’obres per a realitzar una reforma interior de l’hotel, no obstant, aquesta declaració no fou admesa a tràmit i així hi tot s’executaren les obres sense que s’obrís cap expedient d’infracció ni pel Consell ni per l’Ajuntament ni per la Demarcació de Costes.

Ara els serveis tècnics del Consell han detectat que es duen a terme dues actuacions no emparades per l’autorització corresponent, consistent en:
--Reforma interior de la totalitat de l’Hotel Don Pedro i reforma de la piscina i solàrium.
--Reforma interior de l’Hotel Vistamar.

Encara que el Consell ha iniciat el control de legalitat que li és propi per la seva competència, res sabem de les actuacions de control de la legalitat que són competència de l’Ajuntament de Pollença i de la Demarcació de Costes.

Així i tot, no podem estar d’acord amb els informes tècnics dels Serveis d’Autoritzacions Territorials del Consell de Mallorca, que informa favorablement unes actuacions consistents en canvi de baranes, pintar façanes i demolició de pèrgola. Com ja hem manifestat en altres ocasions, el motiu principal de la nostra denuncia per obres a l’edifici de l’Hotel Don Pedro és no disposar de les autoritzacions preceptives en matèria de costes per a la seva construcció, tal com va informar en un informe la Demarcació de Costes a l’any 2010 mitjançant comunicació al mateix Consell de Mallorca.

Es per això que consideram que de l’expedient d’infracció urbanística ara iniciat pel Consell de Mallorca no en pot sortir altra alternativa que ordenar la demolició de l’Hotel Don Pedro per haver-se construït en les servituds de trànsit i protecció sense la preceptiva autorització i la impossibilitat actual de poder-se legalitzar per que els usos hotelers hi estan expressament prohibits.

La demolició i retirada de l’edifici de l’Hotel Don Pedro suposarà una gran millora paisatgística en un espai tant encimentat com la petita Cala Clara.

Llegir 1503 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.