Dimecres, 27 Juny 2018 12:49

El GOB adverteix al Consell que la delimitació de la Illeta Molí d'en Regalat està pendent de resolució per part de la justícia.

El GOB considera poc assenyat que l'Ajuntament d'Artà pretengui incorporar a les seves NNSS una delimitació del Ministeri que ha estat recorreguda als jutjats per part de la promotora i que per tant, no es ferme.

Les conseqüències urbanístiques de la resolució del recurs són prou importants com perquè l'Ajuntament, i ara el Consell, que ha de fer l'aprovació definitiva, i que divendres durà el tema a la Comissió Política de la Comissió Insular d'Urbanisme, actuïn amb prudència davant la possibilitat de que la Illeta s'acabi urbanitzant tota o en part.

Des del GOB consideram que l'Ajuntament ha de valorar totes les possibilitats per garantir la protecció del 100% de la Illeta de Molí den Regalat.

 

La protecció davant de la urbanització i edificació de 18 xalets a la illeta de Molí den Regalat, ha estat i és des de fa molts d'anys, motiu de reivindicació per part del GOB. Ara ens trobam en un estadi més, ara al Consell de Mallorca. L'Ajuntament d'Artà ha presentat l'esmena de deficiències de l'adaptació de les normes al Pla Territorial de Mallorca en relació a la illeta de Molí den Regalat, àmbit que va quedar suspès a l'espera de la delimitació definitiva de la partió del domini públic marítimo-terrestre.

El 22 de juny de 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va aprovar i notificà al GOB la resolució definitiva de la modificació de la ribera de la mar i modificació del límit de la zona de servitud de protecció, en el tram de la Illeta Molí den Regalat. a favor del que han defensat sempre el GOB, Alternativa per Artà i l'Associació de Veïnats de Montferrutx de la Colònia de Sant Pere. Així, el Ministeri va resoldre aprovar la modificació de la zona de servitud a 100m tal i com nosaltres reivindicàvem.

Això no obstant, la promotora va presentar un recurs contra l'aprovació d'aquesta Ordre Ministerial. Un recurs al qual el GOB s'ha personat.

Tot i encara no tenir resolució per part de l'Audiència Nacional en relació al recurs presentat per la promotora contra l'ordre Ministerial, l'Ajuntament pretén seguir donant passes per consolidar drets urbanístics als promotors, ni que sigui de la peça de sòl que restaria si la sentència fos definitivament favorable a la delimitació de 100 metres.

Des del GOB i atenent a les implicacions que pot comportar en relació a les possibilitats edificatòries del tram de la illeta no afectat per la servitud de protecció, consideram convenient i prudent la proposta del Consell de suspende l'aprovació definitiva de l'adaptació a les Normes pel que fa a la illeta Molí den Regalat. El Consell addueix que no es justifica la densitat edificatòria presentada per part de l'Ajuntament ( de 8 edifics). Pel GOB però hi ha dos arguments més de pes, que el Consell no pot passar per alt:

a) cal esperar a tenir una sentència ferma en relació a la partió per les conseqüències que això podria ocasionar a l'interès públic de preservació d'aquest espai.
b) cal exigir, en tot cas, les corresponents cessions urbanístiques: cessió de vials, zones verdes i aprofitament mig per preservar les garanties del patrimoni municipal i la hisenda pública municipal. No es poden atorgar drets edificatoris, sense les corresponents cessions que preveu la llei.

Més enllà d'aquesta resolució encara no definitiva, el GOB insisteix i segueix apostant fortament per la protecció íntegra de la Illeta Molí den Regalat i anima al Consell de Mallorca i l'Ajuntament, a aprofitar la resolució Ministerial, quan aquesta sigui definitiva, per valorar les opcions i fórmules que podrien possibilitar la protecció íntegra d'aquest emblemàtic espai.

Llegir 704 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.