Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 25 Febrer 2019 14:19

El GOB adverteix que les obres a l’Hotel Don Pedro no s’han paralitzat, tot i l’ordre del Consell.


Hem presentat nova sol·licitud de paralització de les obres en execució a l’Hotel Don Pedro, ordenada pel Consell de Mallorca.

El dia 5 de febrer vàrem rebre notificació de l’expedient IL-2018/006 sobre una resolució del Departament de Territori i Infraestructures informant de l’acord d’iniciar procediment sancionador i de suspensió cautelar d’obres als edificis de l’Hotel Don Pedro i l’Hotel Vistamar, situats a Cala Clara de Sant Vicenç al terme de Pollença.

Transcorregut ja tres setmanes i atenent el que disposa el punt QUART de la resolució on s’ordena als presumptes infractors “que les obres es paralitzin immediatament, d’acord amb l’article 103 de la Llei de costes”, resulta que les obres no s’han paralitzat en cap moment.

Resulta també sorprenent que la secció tècnica del Servei d’Autoritzacions Territorials informi favorablement unes obres en un edifici totalment il·legal per haver-se construït en zones de servitud de protecció i trànsit (antigament zones de salvament i vigilància) sense la preceptiva autorització que havia d’atorgar l’administració de costes del moment, tal com va certificar en 2010 el Cap de la Demarcació de Costes en escrit dirigit precisament al Consell Insular de Mallorca.

Per aquest motiu s’hauria de considerar nul·les les diferents declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca per contenir presumptes falsedats.

També posar de manifest que les obres exteriors que s'executen no consisteixen en pintar façanes si no en un revestiment de tota la façana i balconades amb rajoles de color grisenc i canvi de les baranes metàl·liques per unes de vidre a més del canvi de totes les instal·lacions interiors, sòtils, nova piscina, etc

Per això, des del GOB hem sol·licitat que se dugui a la pràctica la paralització efectiva de les obres de reforma i millora de la totalitat de l’Hotel Don Pedro i de la reforma interior de l’Hotel Vistamar i instar ja a la demolició de tot l’edifici per ser il·legal i il·legalitzable.

Llegir 965 vegades