Dimecres, 05 abril 2017 11:56

El GOB adverteix que moltes instal·lacions de temporada a les platges no compleixen la normativa

El GOB adverteix que moltes instal·lacions de temporada a les platges no compleixen la normativa Diari Última Hora 03/04/2017

Es Trenc, sa Ràpita i la Platja d'Alcúdia són algunes de les platges on l'incompliment és sistemàtic i consentit.

L’any passat per aquest temps ja varem comunicar a la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears sobre que en els plànols de distribució de les ocupacions i instal·lacions de temporada de les Illes Balears que elabora la Direcció General d’Ordenació del Territori no sempre compleixen les normatives pels quals s’han de regir: la Llei de Costes amb el seu Reglament i l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 de Criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada per a les platges de les Illes Balears.

Per aquest motiu sol·licitàvem a la Direcció General d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears la revisió dels plànols de distribució d’instal·lacions de serveis de temporada del litoral de les Illes Balears i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears que no autoritzi ocupacions, instal·lacions i activitats disconformes amb la Llei de Costes i el seu Reglament.

Es feia referència a la instal·lació i ubicació dels quioscs, tarimes sobre la platja per a terrasses per a ocupació de taules i cadires destinades a establiments de bar i restauració situats fora de les platges i del dpmt, centres de massatges, ocupacions en la zona de servitud de trànsit i altres activitats i ocupacions disconformes amb la legislació i normatives vigents.

Incompliment total dels quioscs a Es Trenc, sa Ràpita i platja d'Alcúdia.
Després d’un any constatam com la situació és pràcticament la mateixa. Ara volem posar de manifest el total incompliment de les normatives reguladores de les instal·lacions de temporada pel que fa a quioscs en varies platges de Mallorca.


Així podem observar com a les platges d’es Trenc i sa Ràpita hi ha planificats i autoritzats en els plànols d’Instal·lacions de Temporada 6 quioscs que incompleixen la normativa de costes per a aquests tipus d’instal·lacions. En primer lloc fer notar que aquestes ocupacions no son de temporada per quan son edificacions d’obra i fixes, i a més fan més de 20 m2 d’edificació tancada.
L’article 68 del Reglament de costes que regula les ocupacions en els trams naturals de les platges (els que no tenen darrera una zona urbana), preveu que l'ocupació per els quioscs tancats serà com a màxim de 20 m2 i una ocupació màxima de 50 m2 per a taules i cadires, i que les instal·lacions seran de temporada i desmuntables. L’article 113.3 del reglament de Costes especifica clarament que les instal·lacions de temporada hauran de desmuntar-se una vegada hagi finalitzat la temporada. Per tant sembla ben evident que els quioscs d’obra de les platges de es Trenc i sa Ràpita no se poden tramitar ni autoritzar com a instal·lacions de temporada.

Un altre cas significatiu també es dona a la platja d’Alcúdia on hi ha també 7 quioscs d’obra, fixes i de més de 20 m2, els quals se tramiten i autoritzen com instal·lacions de temporada mitjançant autoritzacions. Si bé al tractar-se d’una platja de tipus urbana hi pot haver quioscs amb una superfície tancada de més de 20 m2, no poden ser objecte d’autorització de temporada, sinó en tot cas de concessió administrativa tal com especifica l’article 69.3 de reglament de costes. Per tant els quioscs d’obra i fixes de la platja d’Alcúdia solament poder ser objecte de concessió i no d’autorització.

També s’ha de fer notar que segons l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 de Criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada per a les platges de les Illes Balears els quioscs desmuntables solament poden ocupar un màxim de 20m2 ja siguin tancats com oberts segons el disposat en l’article 18.a), i que segons l’article 17: “En cap cas les instal·lacions fixes es poden situar en el domini públic quan sigui confrontant amb un terreny urbanitzat on ja hi hagi oferta del producte o servei que es pretengui donar a l’usuari de la platja.”

Per aquests motius hem sol·licitat -igual com ja férem l’any passat-:
- a la Direcció General d’Ordenació del Territori del Govern de les illes Balears, la revisió dels plànols de distribució d’instal·lacions de serveis de temporada del litoral de les Illes Balears i,
- a la Demarcació de Costes de les Illes Balears que no autoritzi ocupacions, instal·lacions i activitats disconforme amb la Llei de Costes i el seu Reglament.

 

Nota: Veure visor dels Plànols d’Instal·lacions de Temporada de la Direcció General d’Ordenació del Territor:
http://dgoterri.caib.es/www/visualitzador_costes_i_litoral/

Llegir 1322 vegades Darrera modificació el Dijous, 06 abril 2017 10:42

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.