Dijous, 23 Novembre 2017 12:03

El GOB alerta d'un error en la suspensió de llicències per la tramitació del PGOU de Calvià.

El GOB se sorprèn de l'anunci fet avui d'aprovació de l'avançament del PGOU sense passar pel Ple i sense esmenar les deficiències advertides pel GOB.

L'Ajuntament de Calvià ha anunciat que avui aprovarà l'avançament del pla general d'ordenació urbana (PGOU) en Junta de Govern Local i no en sessió plenària tal i com estava previst, per evitar el debat amb els grups municipals.

Aquesta situació fa palesa la manca d'acord entre els grups municipals imprescindible per tal de tirar endavant l'aprovació inicial abans de que s'aixequi la suspensió de llicències que va entrar en vigor el dia 2 de novembre, una setmana després de ser aprovada al Ple i que des del GOB, vàrem advertir a l'Ajuntament, mitjançant escrit, que contenia uns errors d'indeterminació que podien tenir conseqüències greus.

En aquest escrit el GOB advertia a l'Ajuntament que a l'Informe-proposta d'acord d'aprovació de la suspensió de llicències durant la tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana que s'elevà al Ple de la Corporació Local l'Informe-proposta d'acord que s'elevà al Ple de la Corporació Local apareix una confusió de termes important en relació als plànols i al propi document que pot afectar a la interpretació dels efectes reals d'aquesta suspensió.

En el punt 3 del document Suspensió de Llicències, al punt 3 s'estableix que :


Les zones que delimiten en el plànol citat titulat SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES són les següents:

1. Falsos urbans
2. Sol rústic SR-5 o SR-6
3. Protecció litoral
4. Zones EQ-R
5. RU-T

I la suspensió abarca els següents usos:

1. Falsos urbans: tots
2. Sòl rústic SR-5 i SR-6: habitatge
3. Protecció litoral: tots
4. Zones EQ-R: tots
5. RU-T: turístics

Per altra banda al document de l'informe i en relació al punt 3 d'afectació de la suspensió que aquí apareix com a protecció litoral, parla de:

II) FONAMENTACIÓ
TERCERA.- En l'informe de data 4 d'octubre del Director de l'Oficina de Planejament per a la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià (...). Els àmbits afectats són: (...); zones de fragilitat paisatgística per a les quals es proposen mesures de protecció; (...).

Mentre que, a l'apartat IV) CONCLUSIÓ hi recull:

Les zones afectades per la suspensió de llicències, tramitacions, autoritzacions i presentació de comunicacions que s'informa favorablement són les delimitades en els corresponents plànsol escala 1:10.000 annex a l'informe del Director de l'Oficina de Planejament amb les llegendes següents:

1. Falsos urbans (canvis de classificació de sòl urbà)
2. Sòl rústic, zones SR-5 SR-6
3. Zones de protecció paisatgística
4. Zones urbanes E!-R
5. Zones urbanes RU-T

I finalment, als plànols el que trobam a la llegenda en relació a aquests àmbits afectats és Protección Ribera de mar.

Per tant, arribam a trobar fins a 4 denominacions diferents al llarg del text publicat i els plànols en relació a un dels àmbits més significatius d'afectació de la suspensió de llicències, que podria tenir conseqüències jurídiques greus fruit d'interpretacions diverses a les que podria donar lloc.

Per tot això, des del GOB demanàvem que s'esmenés aquesta qüestió i es donés coherència al text d'aprovació de la suspensió i els plànols que l'acompanyen.

Un escrit que no ha estat contestat per part de l'Ajuntament i per tant, un error que no tenim constància que s'hagi esmenat, abans d'aquesta aprovació de l'avançament anunciada per avui.

Llegir 849 vegades Darrera modificació el Dijous, 23 Novembre 2017 12:12

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.