Divendres, 14 Febrer 2020 15:48

El GOB alerta d'un nou creixement urbanístic a Santa Maria

Ens trobam davant d'un nou cas de desenvolupament urbanístic descomunal via Unitats d'Actuació que els planejaments urbanístics obsolets no han desclassificat.

 

Aquest passat 11 de febrer va surtir publicat al BOIB l'anunci d'Aprovació inicial Estatuts i Bases Unitat Actuació nº VIII.

"Aprovats inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de dia 30-01-2020, els projectes d'estatuts i de les bases d'actuació que hauran de regir la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació per urbanitzar la unitat d'actuació nº VIII, de conformitat amb l'article 83.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOIB perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents."

Ens trobam davant d'un nou cas de desenvolupament urbanístic descomunal via Unitats d'Actuació que els planejaments urbanístics obsolets no han desclassificat. L'Ajuntament de Santa Maria, té unes Normes Subsidiàries de 1988 (amb text refòs de 96) sense índexs residencials i amb molt de creixement previst en urbà via grans Unitats d'Actuació, com aquesta, la UA-III  de més de 64.000m2 dels quals més de 45.000 són edificables. 

Els Ajuntaments vàren disposar a través de la LUIB (fins desembre de 2018) de la possibilitat de desclassificar sòls urbanitzables no desenvolupats a través de la Disposició Transitòria Onzena sense que la desclassificació donés lloc a cap tipus d'indemnització.

Santa Maria no va aprofitar aquesta oportunitat i ara es veu amb l'imminent desenvolupament d'un nou gran creixement sense tenir garantits els serveis i les dotacions necessàries, amb la projecció d'una nova via de ronda i sense aprovació del catàleg de protecció.

Des del GOB insistim un cop més en la necessitat de que els Ajuntaments actualitzin els seus planejaments i desclassifiquins els nous desenvolupaments projectats en temps obsolets, amb una planejament totalment expansionista i que a dia d'avui, amb la normativa sobrevinguda i la situació d'extrés i sobreexplotació dels recursos, no té cap sentit que s'acabin desenvolupant. 

Llegir 769 vegades Darrera modificació el Dilluns, 17 Febrer 2020 15:26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.