Divendres, 02 Juny 2017 12:25

EL GOB alerta que el Consell està finançant obres il·legals.

Obres a Cala Deià Obres a Cala Deià

El mes d'abril ja va haver de revocar dues subvencions per actuacions a Es Guix, una àrea protegida pel CIM.

Però el Pla Especial d'Inversions Financerament sostenibles 2016-2017 i el Pla Especial d’Ajudes 2016-2017 per a obres i serveis de competència municipal, subvenciona altres obres il·legals.

Obres per un nou aparcament a Cala Deia, el vial de Costitx, projecte d'adequació del camí de sa Via de a Santa Eugènia.. tot obres que no disposen dels permisos pertinents o clarament incompleixen les normes.

Fa dos mesos el departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, dirigit per Joan Font, va tirar enres la concessió de tres subvencions que havia ja autoritzat a l'Ajuntament d'Escorca a la primera convocatòria del Pla Especial d'Inversions Financerament sosteniobles 2016-2017, dos a desenvolupar a Es Guix, i un tercer a la tura GR -222 Artà Lluc, els dos primers per incomplir la normativa urbanística aplicable al municipi i el tercer perquè necessitava interès general que no s'havia sol·licitat. Tot en terrenys altament protegits.

Cala Deià
Doncs el mateix que passava a Escorca, passa a les obres d'amplicació de l'aparcament de Deià, que l'Ajuntament de Deià està executant actualment. Pel que hem pogut saber, l'inici d'aquestes obres es va fer sense comptar amb caps dels informes preceptius que requereix pel fet d'ubicar-se a la Serra de Tramuntana. No té l'informe de Recursos Hídrics i està en zona de Domini Públic Hidràulic, ni informe de la comissió de Medi Ambient, quan pel fet d'estar ubicat al PORN de la Serra de Tramuntana i a la Reserva UNESCOs'hauria de sotmetre a Avaluació d'Impacte Ambiental i presentar un estudi d'avaluació d'impacte ambiental, i tampoc disposava, en iniciar-se les obres del informe de la Direcció Generals d'Espais Naturals, un informe també preceptiu i vinculant que sí que sembla que s'ha sol·licitat després d'una primera denúncia, però que s'incompleix.

Santa Eugènia
Projecte d’adequació del camí de sa Via (obra inclosa en el pla especial d’ajudes 2016-2017 per a obres i serveis de competència municipal) . Tenim constància que el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca afirma que el projecte NO s’adapta al planejament municipal. I que tampoc, l'Ajuntament NO ha acreditat l’efectiva disponibilitat dels terrenys en els termes legalment exigibles. Per tant, el projecte presentat no pot emparar les esmentades obres sense la prèvia modificació i nova tramitació.

No obstant, actualment l’Ajuntament va iniciar la licitació de l’obra: http://www.ajsantaeugenia.net/contractacio/contrato.ct.html?cc=1935

Projecte de millora del camí d’accés a Ses Alqueries des del nucli de Santa Eugènia (obres incloses en el pla especial d’inversions financerament sostenibles 2016-2017)
Pel que hem tengut coneixement el projecte infringeix la LOUS (Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl), perquè no conté cap memòria urbanística i, per tant, no conté cap raonament relatiu a l’adequació a l’ordenació vigent, com tampoc a la legislació urbanística que l’afecta. Contradiu el CATÀLEG DE PATRIMONI. ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA, perquè un tram del camí objecte de les actuacions afecta la síquia de Son Mascaró i d'acord amb el catàleg, s'estableix una zona de protecció paisatgística inedificable de 100 metres d’amplada a cada costat de la síquia descoberta que no es respecte. Finalment sembla que tampoc en aquest cas, s'han emès els informes sectorials, com ara l'afecció de la Reserva viària del PDS de Carreteres, l’afecció d’un tram del camí per la declaració de BIC, CONJUNT HISTÒRIC, del llogaret de Ses Alqueries, dins de l’entorn de protecció; o l’afecció de les servituds aeroportuàries, que requereix informe d’AESA per a la instal·lació de fanals d’enllumenat

Vial de Costitx
El Consell ha propiciat l'execució de la primera fase del polèmic Vial que es preten executar amb fons del Pla Especial d'Ajudes del Consell de Mallorca. En aquest cas, la Comissió Balear de Medi Ambient li ha aplicat un procediment d'urgència degut a que el termini màxim d’adjudicació del projecte per a obtenir l’ajuda concedida pel Consell de Mallorca al seu Pla Especial d’ajudes 2016-2017 era el 4 de maig de 2017, que ja ha passat.

Ahir va sortir publicada al BOIB la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l’informe d’impacte ambiental Projecte de vial de ronda est de Costitx, promogut per l'Ajuntament de Costitx (Exp. 16a/2017).

A part de que, sorprenentment, conclou no subjectar a avaluació d’impacte ambiental ordinària el Projecte de vial de ronda est de Costitx, promogut Primer per l'Ajuntament de Costitx, atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient – quan és evident que induirà més construcció per les bosses de sòl que queden entre el nucli i la ronda, no resoldrà els problemes de mobilitat dins el municipi i romprà amb la part més valuosa paisatgísticament del municipi, la postal des del puig d'Antigó – resulta que a les conclusions de l'IIA, després del 3.3. es recull que la part final del vial incompleix les de les normes del propi municipi:

«A més, s’adverteix que la part que afecta al Sòl Urbà de Costitx (devora el carrer dels Caps de Bou) no compleix les determinacions d’ordenació del planejament aprovat definitivament el gener de 2017 respecte a l’espai lliure públic previst. Per tant, per dur a terme la part del projecte que afecta al Sòl Urbà de Costitx, s'haurà de redactar una Modificació Puntual de les NS i, si n'és el cas, es tramitarà la corresponent Avaluació Ambiental Estratègica, d'acord amb el que preveu la Llei 21/2013 d'avaluacions ambientals.»

Tot i això, ha supera el tràmit ambiental i està previst que el Consell li subvencioni les obres.

El GOB demana la paralització de les obres i revocació de les ajudes

El GOB demana al Consell que revoqui aquestes ajudes, es paralitzin immediatament les obres i els processos de licitació i que suspenguin totes les ajudes previstes per ambdós Plans fins a disposar de tota la informació suficient per avalar la legalitat de les obres que els Ajuntaments pretenen desenvolupar.

Per altra banda i de cara a noves convocatòries, exigim al Consell de Mallorca, unes bases més estrictes; per exemple, que TOTS els projectes d'obra o instal.lacions que se presentin disposin d'informes favorables dels serveis tècnics del Consell (Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, ...).

Cal exigir major rigor, responsabilitat, implicació de l'administració pública amb el repartiment dels fons públics, especialment quan s'han de complir uns terminis de la convocatòria i els ajuntaments presenten els projectes sense aprovar, sense informe de supervisió tècnica, etc. sense complir la llei de contractes del sector públic

Si no, el que propicia el Consell de Mallorca és el que molts ajuntaments ja fan de manera totalment impune i és que les administracions públiques estiguin al marge de la disciplina (urbanística, contractes,...) i això és intolerable.

Llegir 1652 vegades Darrera modificació el Divendres, 02 Juny 2017 13:05

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.