Dimarts, 12 Juny 2018 11:49

El GOB considera temerari que l'Ajuntament d'Alcúdia segueixi amb la licitació dels balnearis sense que tenguin títol administratiu.

El GOB considera temerari que l'Ajuntament d'Alcúdia segueixi amb la licitació dels balnearis sense que tenguin títol administratiu. ara balears

L’Ajuntament d’Alcúdia ha desestimat la reclamació del GOB per manca de legitimació, sense entrar al fons de la qüestió.

El passat 30 maig el GOB va presentar una reclamació a l’Aprovació de plecs de la licitació de cessió a tercers de l’explotació de l’autorització temporal per a l’explotació d’instal·lacions no desmuntables sobre concessió administrativa en el litoral del sector i de la platja d’Alcúdia per a l’any 2018. El GOB demanava l’anul·lació dels plecs i de la licitació per la manca de títol administratiu preceptiu per poder ocupar i explotar els balnearis.

Aquest requisit de la Llei ja el va posar de manifest en la proposta de denegació que el mes de març va fer Demarcació de Costes a la sol·licitud d’autorització temporal presentada per l’Ajuntament d’Alcúdia, per la qual es proposava denegar l’autorització dels 6 balenares amb les seves corresponents terrasses i pèrgoles esgrimint que « en tots els casos es tracta de construccions de caràcter fixe no desmuntable que, per tant, requereixen de títol concessional (art 69.3 RD 876/2014), i, que a més, no poden ser objecte d’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada regulats a l’article 113.1 del RD 876/2014, en tant que no són ocupacions que només requereixin instal·lacions desmuntables.»

L’Ajuntament però va continuar el procés de licitació esgrimint que disposava d’unes autoritzacions de dia 5 d’abril de 2018 i 7 de maig que no podem entendre que tenguin validesa i s’han de considerar radicalment nul·les, perquè no hi pot haver autorització temporal per part de la Demarcació de Costes per quan al tractar-se de l’explotació d’instal·lacions no desmuntables, fa falta l’existència d’una concessió administrativa d'acord amb el que disposa l'article 131 del Reglament General de Costes i 64.1 de la Llei de Costes.

L'Ajuntament d'Alcúdia però, ha acordat inadmetre per manca de legitimació activa, la reclamació del GOB i continuar el procediment de licitació, sense valorar la validesa del títol administratiu necessari.

Llegir 620 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.