Dimarts, 17 Juliol 2018 12:07

El GOB contra el nou aparcament que es pretén a Cala Agulla.

El GOB ha presentat avui al·legacions contra la declaració d’interès general d’un nou aparcament a Cala Agulla (Capdepera) i demana que es tanqui l’actual, dins ANEI i que no disposa de llicències.

El passat 8 de maig de 2018, el GOB va presentar una denúncia davant de l’Ajuntament de Capdepera, la Conselleria de Medi Ambient i l’Agència de Defensa del Territori en relació a una sèrie actuacions, precisament, a la parcel·la 84 del polígon 9 sense llicència ni la preceptiva declaració d’interès general. Actuacions ja relatives a la intenció de construcció d’un nou aparcament a zona rústica a Cala Agulla.

En l’esmentada denúncia exposàvem que s’havien mogut terres per a desviar el xaragall. A més s’havien soterrat per dins la finca a on hi ha previst el nou aparcament i travessant les dunes de la platja fins als xibius de Cala Agulla, una línia elèctrica sense cap permís i de manera il·legal.

Cal recalcar que actualment ja existeix un aparcament il·legal des de fa més de 40 anys situat en ANEI i en una zona declarada LIC i ZEPA (concretament, polígon 9 parcel·la 85). Sembla que el que es pretén és traslladar l’aparcament d’una zona a una altra, d’acord amb els interessos de l’empresa promotora que prèviament ha adquirit els terrenys on ara pretén ubicar-hi el nou apartament,

A dia d’avui, cap de les tres adminsitracions ha donat resposta a la denúncia i sembla que ens trobam una vegada més, davant un cas de «fets consumats»: el promotor convençut que li donaran l’interès general, inicia obres sense disposar prèviament dels permisos pertinents.

Precisament ara, està en exposició pública la petició de declaració d’interès general que nosaltres advertim que s’ha de denegar pels valors de la zona i la pressió que ja pateix i també perquè es tracta d’una operació urbanística que posam en dubte.

Pel que fa a la zona

La proposta d'aparcament vol donar servei a la platja natural de Cala Agulla situada dins la zona LIC de les muntanyes d'Artà. Estam davant una zona natural molt valuosa i fràgil que es troba en un elevat estat de degradació i sotmesa a una forta pressió d'ús públic sense cap tipus d'ordenació ni regulació.

Pel que fa a la parcel·la

La proposta que es presenta es fa sense cap tipus de justificació:
a) ni sobre la necessitat d’implementar un aparcament damunt sòl rústic (ja que la zona urbana podria assumir perfectament les necessitats d’aparcament ja que la platja té accés directe des de la urbanització colindant);
b) ni pel que fa a les alternatives proposades, ja que només se’n planteja una que respon únicament al criteri de propietat. És a dir, els propietaris de l’aparcament actual rescindeixen el contracte d’arrendaments amb l’entitat que l’explota i aquesta compra uns terrenys nous colindants, i hi proposen el nou aparcament per seguir explotant el terreny en benefici propi, fet que podria considerar-se, prevaricació administrativa, atès el coneixement per part de l’Ajuntament de Capdepera d’aquesta situació.

La parcel·la està ubicada en part dins ANEI i està afectada per una APR d’incendis com ja es va esmentar en el seu moment. Tota la parcel·la es troba dins l'àrea de protecció de costes i una part està inclosa a la servitud de protecció de la llei de Costes.

Per altra banda, cal destacar que el pla de gestió de la zona LIC de les muntanyes d'Artà no està aprovat i l'aparcament en aquesta ubicació, podria anar en contra de les recomanacions del futur pla de gestió.

Per tot això, des del GOB consideram que
1) cal tancar de l’aparcament actual que no consta de llicències i,
2) atenent les necessitats de recuperació de la zona i la pressió actual de l’àrea natural de Cala Agulla, cal tancar el trànsit rodat i ubicar l’aparcament a l'exterior de l'àrea natural i preferiblement dins la zona ja urbana, que disposa de vials suficients.

Per tot això hem sol·licitat que es denegui la declaració d’interès general a l’aparcament proposat.

Llegir 1173 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob