Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 08 Novembre 2019 11:23

El GOB contrari a la continuïtat de l'explotació a la pedrera d'Establiments

El GOB contrari a la continuïtat de l'explotació a la pedrera d'Establiments dbalears

El GOB va presentar ahir al·legacions al projecte de restauració i explotació de la pedrera Sa Garrigueta d'Establiments

El projecte es presenta com un projecte de restauració però l'opció per la que aposta el propietari implica la continuïtat de l'explotació, a la qual ens hi oposam rotundament. El GOB dona suport a les associacions veïnals contràries també a un projecte que implicaria la represa de les operacions de voladura.

 

La Conselleria de Transició Energètica del Govern de les Illes Balears ha tret a informació pública el projecte suposadament de restauració de la pedrera Sa Garrigueta Rassa d’Establiments que va ser paralitzada al 2004 per part de l’Ajuntament de Palma per no disposar de llicència d’activitat.

Ara, després del canvi de titularitat de les explotacions, que han passat de ser de CEMEX España a ser de Terral Holding 2005 S.L., aquests presenten un pla de restauració en el que s’avaluen una sèrie d’alternatives i s’opta per l’alternativa que implica – a part del projecte de restauració – la continuïtat i reobertura de l’activitat d’extracció/explotació, sense que en cap cas es faci una avaluació ambiental específica per aquesta fase d’explotació que suposaria l’extracció de 170.000m3 de material a la part més alta de la muntanya, mitjançant voladures.
En aquest sentit per tant, en primer lloc consideram que en cap cas, s’ha d’autoritzar cap tipus d’activitat extractiva per treure rendibilitat i sufragar els costos de la restauració i en tot cas, consideram que per a una correcta tramitació del projecte s’hauria d’haver presentat un EIA diferenciat per l’activitat extractiva.

Així mateix, consideram imprescindible un estudi geotècnic específic per avaluar el rist real de les operacions.

Per altra banda i per posar un exemple més, l’anàlisi sobre la mobilitat és basa en dades de 2013 i caldria un anàlisi de la incidència de l’operativa necessària per a la restauració (considerant ja descartada l’explotació) atenent les dades actualitzades a dia d’avui de l’IMD de la MA1041.

Per tot això, ara mateix, consideram que la informació facilitada (atenent que l’alternativa per a la que s’opta és la que implica restauració amb extracció) és insuficient per valorar els impactes ambientals crítics que ens durien, amb tota probabilitat, a incrementar els nostres arguments contraris a l’execució del projecte d’explotació que es pretén justificar dins l’operativa de la necessària restauració de la pedrera.

Per tot això, des del GOB sol·licitam la retirada del projecte actual presentat per Terral Holding S.L. i que es presenti un projecte exclusivament de restauració de la pedres, sense cap tipus d’explotació ni mercantilització de nou material.

 

 

 

Llegir 534 vegades