Dijous, 31 Octubre 2019 11:39

El GOB critica "l'imperatiu legal" per l'autorització de l'ampliació turística del centre de Rafa Nadal

El GOB recorda que en el moment de l'aprovació de la polèmica esmena Nadal al Parlament, va instar a MES i PODEMOS a presentar recurs d'inconstitucionalitat.

 

La utilització de la declaració de projecte d'interès autonòmic i la redaccció d'una llei ad hoc per donar cobertura a l'actuació de transformació urbanística privada de la família Nadal que s'haurien d'haver tramitat per les vies urbanístiques ordinàries, resulta clarament abusiva, vulnera l'autonomia municipal i constitueix una desviació de poder. A Castella Lleó s'han aconseguit 4 sentències del TC (SSTC 129/2013, 203/2013, 162/2014 i 50/2015) anul·lant lleis singulars com aquesta, per vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva reconeguda a l'article 24.1 de la CE

Es tracta d'una esmena inconstitucional que s'hauria d'haver recorregut immediatament una vegada aprovada i dins els 3 mesos següents.

Les reticències de MES i PODEMOS a l'esmena han quedat en una qüestió d'imatge i ara i per "imperatiu legal"el Consell de Govern autoritizarà aquest despropòsit que recordem que consistia en:

Tot seguit detallam els despropòsits continguts dins de la iniciativa redactada pel PSOE – tal i com va transcendir – i presentada pel PP en forma d'esmena:

 • Introdueix l'ús turístic, no previst en el planejament urbanístic ni territorial, ni tan sols al Master Plan que desenvolupà la primera llei a la carta per donar cobertura al projecte.
 • Augment de places: passa de 106 a 175 unitats residencials que representen 354 places, de les quals 214 són turístiques. Abans hi havia 106 unitats residencials de les quals 70 eren de residencial tutelada i la resta residencial no tutelada. Ara ,aquesta no tutelada passa de 70 a 105 com a establiment turístic de tipus esportiu.
 • Permet sobreocupació: contempla la possibilitat que a les places de residencial no tutelada, s'hi pugui «instal·lar temporalment un llit suplementari en algunes habitacions»: quant de temps?, en quines? Tot, plegat de conceptes indeterminats. Nosaltres suposam que sempre i en totes, per tant tendríem de facto, no 354 places sinó 424. Això als hotels es diu sobreocupació i es multa. Aquí es legalitza.
 • Augmenta àmbit d'actuació afegint 3 finques cadastrals més, 25.427m2 més de superfície a ocupar;
 • Augmenten paràmetres urbanístics d'ocupació màxima permesa: sobre rasant passa del 25% al 30%.
 • Augmenta edificabilitat, que per a usos no esportiu preveu 20.000m2.
 • S'imposa a la planificació urbanística i territorial. Està per damunt dels instruments de planificació urbanística que contemplen processos d'informació pública, participació i avaluació ambiental que aquí s'obvien.
 • Obliga a l'Ajuntament de Manacor a fer-se càrrec de pagar amb doblers públics les infraestructures per resoldre l'increment de mobilitat a la zona. Diu que ho faran el Centre i Ajuntament de Manacor sense especificar qui i de què farà càrrec cadascú, però el que queda clar és que compromet doblers públics a resoldre els problemes de mobilitat que generarà el nou centre turístic.
 • No es sotmet a cap tipus d'avaluació ambiental estratègica a la que s'hauria de sotmetre un projecte d'aquestes característiques i més quan no s'ajusta al planejament urbanístic ni territorial que, com a mínim, sí que passen per una avaluació ambiental per poder aprovar-se. Per tant no hi ha cap procediment d'exposició pública ni període de consulta a administracions afectades (recursos hídrics, carreteres, mobilitat, turisme, etc.)
 • És més, elimina un tràmit previst a l'anterior llei del Master Plan, suprimint la disposició addicional primera 1 de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal. És a dir, la Llei del Màster Plan preveia modificacions, però sempre que s'ajustessin a l'àmbit, situació i usos i paràmetres urbanístics definits al Màster Pla. També contemplava modificacions relatives als terminis d'execució, però en cap cas modificar ni usos, ni paràmetres ni àmbit, que és el que fa ara aquesta esmena introduïda pel PP i PSOE al Parlament.
 • És més, aquesta disposició addicional preveia que les modificacions permeses havien de presentar-se a la Conselleria competent en matèria de medi ambient i territori, per a que la tramités i preveia l'aprovació pel Consell de Govern amb un tràmit previ d'informació pública i informe favorable de l'Ajuntament de Manacor que també s'ha eliminat.

Per tant, es tracta d'una Llei a la carta que permet fins i tot incomplir la pròpia Llei que va donar cobertura a la construcció del centre. Una Llei singular per incomplir una Llei singular ja feta a mida.

Un favor més a la família Nadal que es suma a l'ampliació del Port de Manacor per a que doni cabuda a les embarcacions de luxe del tenista, i la darrera pilotada urbanística que es pretén aprovar a Manacor via Pla General: https://www.eldiario.es/economia/Rafa-Nadal-Ayuntamiento-Manacor-recalificar_0_952954753.html.

Una vergonya.

 

 

Llegir 786 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.