Dimecres, 22 Juliol 2020 12:41

El GOB demana al Ministeri de Transició Ecològica que garanteixi l'aplicació de la Llei de Costes.

El GOB demana al Ministeri que actuï per posar fi a l'incompliment sistemàtic de la Llei de Costes i el seu reglament en les autoritzacions d'ocupació, usos i activitats a platges i costes de les Illes Balears. 

Tal com feim habitualment, hem continuat presentant al·legacions a les nombroses sol·licituds per a la ocupació, usos i activitats en les platges i costes en el tràmit d’informació publica, tant pels defectes de forma com pels tipus d’activitats preteses i que no poden ser autoritzades en una correcta aplicació de la legislació de costes.

Al·legam reiteradament que en les activitats de serveis, tal com preveuen els articles 74.3 i 75.1 de la Llei de Costes, solament es poden atorgar si es compleixen els requisits de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva. Aquests requisits solament es poden complir si, prèviament, hi ha hagut la convocatòria pública d’un concurs o licitació que defineixi les bases i barems de puntuació per a les sol·licituds presentades.

A més, Demarcació de Costes de les Illes Balears tampoc podria convocar aquests concursos perquè actualment no disposa dels plecs de condicions generals per a l’atorgament de concessions i autoritzacions previst a l’article 73 de la Llei de Costes. Així doncs, no se poden tramitar ni atorgar autoritzacions per a activitats de serveis a les platges i costes de les Illes Balears mentre no s’hagin publicat al BOE els plecs per a l’atorgament d’aquets tipus de sol·licituds.

Resulta difícil d’entendre com el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic continua any rere anys amb aquesta actitud d’incompliment sistemàtic de la seva pròpia normativa. Tampoc s’entén com ajuntaments i la Conselleria de Medi Ambient i Territori no posen de manifest en els seus informes pertinents totes aquestes irregularitats.

Una nova tanda de sol·licituds.

El 26 de juny presentàrem al·legacionsauna nova tanda de sol·licituds d'autorització d'explotacions de temporada en zona de domini públic marítim terrestre. En aquesta tanda de sol·licituds volem posar de manifest la tramitació de dues sol·licitud absurdes pel seu contingut: la 2127 enfront de la Urbanització Bellavista de Llucmajor i la 2149 a la platja de l’Arenalet del Port de Pollença.

  • La sol·licitud número 2127 enfront de la Urbanització Bellavista a Cala Blava de Llucmajor consisteix en l’explotació de 100 hamaques i 10 para-sols sobre unes obres que tenen una resolució de Ordre Ministerial (publicada al BOIB de 17 de novembre de 2011) en la quan, entre altres coses, s’ordenava a la Demarcació de Costes que, previs els tràmits pertinents, procedís a l’aixecament i retirada de les obres i instal·lacions existents. Obres que foren concedides a l’any 1967 per a piscina, solàrium i embarcador.

A pesar d’aquesta resolució ministerial, les obres s’han vingut ocupant i explotant amb tota normalitat, amb permís o sense. Quin sentit te que la Demarcació de Costes tramiti unes activitats sobre unes obres que haurien d’haver estat retirades des de fa anys per la mateixa Demarcació?

Explotació de piscina i terrasses a Cala Blava amb ordre de demolició

  • La sol·licitud número 2149 dins la platja de l’Arenalet del Port de Pollença consisteix en la ocupació i explotació amb instal·lació de tarima de fusta, 10 taules, 40 cadires i 10 para-sols. El Reglament de Costes deixa ben clar que les úniques activitats de servei de menjars i begudes desmuntables que hi pot haver dins les platges són les de quioscs de fins a 20 m2 amb una terrassa annexa de fins a 50 m2. Així doncs, quin sentit legal te que la Demarcació de Costes tramiti una ocupació que ja no té cabuda en la seva normativa?.
    L’article 35 1 de la Llei de Costes és ben clar per a aquestes sol·licituds que s’oposen de manera notòria a la normativa en vigor, se denegaran en el termini màxim de dos mesos.

Tarima instal·lada des de fa mesos a la Platja de l’Arenalet del Port de Pollença

Per tot això el GOB demana a Demarcació de Costes, la retirada d'aquestes autoritzacions i la comprovació del compliment de la normativa abans de procedir a autoritzar-les. Una petició que venim reiterant des de fa més de 6 anys i sobre la qual no tenim resposta. Així mateix, requerim al Ministeri de Transició Ecològica una actuació contundent per tal de posar ordre de manera definitiva a aquesta pràctica reincident que es fa des de Demarcació de Costes de les Illes Balears incomplint la seva pròpia Llei i reglament corresponent.

 

Llegir 619 vegades Darrera modificació el Divendres, 24 Juliol 2020 08:16

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.