Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 14 Gener 2019 11:18

El GOB demana la desclassificació de Pinares de Bonaire (Alcúdia).

El GOB demana la desclassificació de Pinares de Bonaire (Alcúdia). Diario de Mallorca

Al novembre de 2017, la CBMA va arxivar l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental que es tramitava des del 2007.


La urbanització preveia la construcció d’uns 200 solars davant de la mar i devora l’ANEI de la Victòria.


El GOB ha presentat un escrit a l’Ajuntament d’Alcúdia, sol·licitant la desclassificació com sòl urbanitzable del sector AN-1 de les NN.SS de planejament municipal: la urbanització de Pinares de Bonaire.

Cal recordar que pel fet de tractar-se d’una zona sensible des del punt de vista ambiental, al costat de l’ANEI de la muntanya de la Victòria, l’Ajuntament d’Alcúdia ja va protegir fa 13 anys, més de 51 mil metres quadrats de la urbanització, reubicant la seva edificabilitat a un altre punt. La promotora va continuar la tramitació per desenvolupar la part no protegida que va iniciar al 2007 la tramitació ambiental. Aquest expedient va ser arxivat per caducitat, el novembre de 2017 per part de la CBMA.

Arran d’aquest fet, el GOB va sol·licitar accés a l’expedient l’expedient administratiu. El projecte d’urbanització actualment en tràmit no ha assolit l’aprovació definitiva endemés, segons el Departament de Territori del CIM, ha tramitar-se prèvia o simultàniament, la modificació del pla parcial, afectat per una ART directe (PTM).

A mérs, un cop examinat, des del GOB, hem pogut constatar que que la urbanització és inviable pels següents motius:

• Està afectada per dos torrents i les respectives zones de protecció, travessats pels vials projectats.
• Així mateix, està afectada per àrees de protecció de risc d’incendis i inundacions.
• Manca la garantia de disponibilitat de subministrament d’aigua potable als 180 habitatges previstos.
• No té serveis de clavegueram ni les infraestructures de connexió a l’estació depuradora municipal.
• Implica un alt impacte paisatgístic sobre l’entorn, especialment la muntanya de la Victòria i s’Atalaia, i les vistes des de la badia de Pollença.
• La urbanització afectaria negativament a diversos hàbitats i comportaria una degradació les zones LIC i ZEPA de la “unitat ecològica” de la Xarxa Natura 2000 de La Victòria, i és incompatible amb la protecció d’espècies vegetals protegides.
• No ha superat el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. De fet, la CBMA va arxivar per caducitat el novembre de 2017 l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental.

Per tot això, hem sol·licitat la incoació d’expedient de desclassificació a l’Ajuntament d’Alcúdia i que l’Ajuntament d’Alcúdia protegeixi així, tot aquest àmbit.

Llegir 755 vegades Darrera modificació el Dilluns, 14 Gener 2019 11:30