Dimarts, 30 Octubre 2018 11:08

El GOB demana llums i taquígrafs al nou desenvolupament de la Colònia de Sant Jordi.

La informació sorgida arran de les al·legacions presentades pel GOB deixa clara la manca de claretat relativa a la tramitació d'aquest projecte.

La informació que ha sorgit arran de l’anunci de les al·legacions al projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA-4 de les Normes Subsidiàries de Ses Salines, al nucli de Colònia de Sant Jordi, deixa en evidència la manca de claredat i informació relativa a la tramitació d’aquest projecte. De fet, després de presentades les al·legacions van sortint a la llum noves incògnites que resulten molt preocupants.

LUIB i cessions


El Consell Insular de Mallorca va emetre un informe jurídic al 2017 estrictament en relació al tema de la cessió del corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit (ja sigui convertint-lo en solars o en doblers) cap a l’Ajuntament, en virtud de l’aplicació de la LOUS. Aquesta llei però ha estat derogada per la LUIB, des de l'1 de gener de 2018, que deixa clara l’obligatorietat de les cessions.

D’acord amb aquesta llei, ara en vigor, l'Ajuntament de Ses Salines hauria d'haver tornat a demanar l'informe jurídic al Consell Insular de Mallorca, atès que el projecte de reparcel·lació de la UA-4 fou aprovat inicialment ben entrada en vigor la LUIB; i més concretament, d’acord amb la disposició transitòria onzena de la LUIB, l’Ajuntament podria (com va fer Valldemossa) modificar les normes subsidiàries i reclassificar els terrenys bé com a sòl urbanitzable o bé com a sòl rústic.

Si l’Ajuntament no fa res, els terrenys es mantenen com a urbans possibilitant la seva transformació, i l'únic a discutir és si hi ha d'haver cessions o no.

La delimitació de la UA-4

En les Normes Subsidiàries vigents els terrenys que aquí són objecte de reparcel·lació tenen la classificació de sòl urbà, encara que sense estar consolidats per la urbanització; però, el cas és que a dia d’avui no té dotació de serveis ni s’han fet les corresponents cessions a l’Ajuntament ni s'han repartit entre els propietaris de la Junta de Compensació, en funció de les corresponents quotes de propietat.

Si xerram de les NS Ses Salines, la delimitació de la UA-4 encara està pendent de publicar el seu contingut normatiu; per tant, mentre no sigui executiva, impedeix l’aprovació del projecte de reparcel.lació.

Cal posar llums i taquígrafs a tot aquest procediment. El Consell Insular de Mallorca hauria de paralitzar aquesta reparcel.lació i revisar aquesta llicència, tal i com li pertoca per llei, per tal de garantir que no hi ha hagut frau de llei en la tramitació de tot aquest sector.

Llegir 616 vegades Darrera modificació el Dimarts, 30 Octubre 2018 11:32

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.