Divendres, 29 Desembre 2017 09:53

El GOB demana que es suspenguin les obres de la parada d'autobús del Port de Pollença.

Tot i considerar que es tracta d'una iniciativa positiva i necessària, cal que el projecte compleixi amb el Pla General.

Des del GOB hem tengut constància que aquesta setmana s'han iniciat les obres corresponents al projecte d'un conjunt de parades d'autobús als terrenys qualificats al PGOU de Pollença com a Equipament General del Port (EGP) destinat específicament a usos d'equipament sanitari assistencial, sociocultural, esportiu i a espais lliures públics segons la norma 119 del mateix PGOU.

En les al·legacions al projecte i al posterior recurs, presentats pel GOB, manifestàvem que la implantació d'una estació d'autobusos amb una afectació d'ús exclusiu de 2.290 m2 a aquesta finalitat, era totalment contrària als usos prevists al planejament urbanístic. L'Ajuntament va desestimar les nostres al·legacions i encara no ha contestat el recurs de revisió de la llicència. Ens sorprèn que l'Ajuntament segueixi permetent aquesta obra i no hagi revisat la llicencia atorgada pel batle en data 19-9-2017.

Si l'Ajuntament considera que aquest lloc és el més adient per a la implantació d'aquesta infraestructura, el més lògic i, en compliment de la norma, hauria estat promoure una modificació puntual del PGOU per tal de requalificar els terrenys a estació d'autobusos i a vials.

Recordam que en cas que es puguin implantar infraestructures de transport públic a la zona EGP, aquesta, no podria ocupar més de 300m2, molt inferior al 2.290 m2 que es destinen per aquest ús exclusiu segons el conveni signat entre l'Ajuntament de Pollença i el Consorci de Transports de Mallorca.

Per tot això, hem sol·licitat a l'Ajuntament, en primer lloc que se'ns contesti el recurs de reposició presentat l'octubre passat i que en qualsevol cas i mentre aquesta qüestió no estigui resolta, es suspenguin les obres per tal d'evitar una clara vulneració de l'ordenament urbanístic.

Llegir 2378 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.