Divendres, 10 abril 2015 12:02

El GOB demana que Palma no creixi més i es blindi als processos especulatius

El GOB ha presentat suggeriments a la revisió del Plan General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma.

 

El passat dimarts, 7 d'abril, el GOB ha entregat els seus suggeriments al Pla General de Palma.

"El […] PGOU és l'instrument urbanístic [...] que té un municipi per regular l'ús del sòl, les edificacions i les condicions per a la seva transformació o conservació, establint el règim jurídic de l'estructura general del seu territori." (Vol. 01 de l'Avanç del Planejament).

El GOB insisteix en la necessitat de plantejar un model de ciutat més sostenible i fer front als  processos d'especulació/elitizació que s'estan donant al centre i que tenen greus conseqüències socials. També insistim en que es protegeixi el sòl rústic de l'entorn i s'opti per la desclassificació d'urbanitzables per tal de limitar el creixement de la ciutat.

Dels suggeriments presentats, resaltam els següents aspectes:

 

Creixement zero

El PGOU planteja zones residencials que consideram que no estan justificades per dos motius: el primer perquè no es preveu un creixement del nombre d'habitants sinó més aviat una estabilització demogràfica; i en segon lloc perquè no s'ha esgotat tot el sòl ja existent i que preveu l'ús residencial (sol vacant).

Per això hem suggerit que en l'avanç del PGOU es desclassifiquin algunes zones ara mateix classificades com sòl urbanitzable residencial. En moltes casos aquestes zones fins ara no estan edificades. Per exemple en el cas de Son Bordoy o Son Puigdorfila.

Per altra banda considerem positiu l'objectiu del PGOU de reduir la petjada ecològica però trobam a faltar  que es defineixin mesures concretes per a fer-ho de manera efectiva i que no sigui tan sols una declaració d'intencions.

 

Mobilitat: una assignatura encara pendent

En relació al desplaçament de persones per Palma considerem molt important que es promogui el desplaçament no-motoritzat. Per això demanem que es millori la xarxa de carrils bici per assegurar la connectivitat entre ells i la seguretat dels ciclistes. A més a més proposem que s'expandeixi la connexió amb bicicleta de Palma amb els nuclis suburbans al voltant de la ciutat .

Considerem contraproduents les obres d’ampliació del segon cinturó, els nous vials d’accés al Molinar o als polígons industrials amb viari de gran capacitat ja que les grans vies de circumval·lació afavoreixen el creixement de la ciutat cap a foravila, en detriment dels espais agraris i rurals, que tant s’elogien a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

 

Moll Vell i espais portuaris: alerta.

Al port de Palma es planteja un canvi de l'ús del Moll Vell que, des d'una perspectiva sostenible i a més patrimonial, ens pareix  totalment inviable. Al Moll Vell s'ha proposat un nou centre lúdic i cultural. Creiem que el Moll Vell ha d'allotjar usos públics, d'equipaments culturals i esportius. A més d'això la conversió del Moll Vell en un centre lúdic i cultural s'empra com excusa per justificar l'ampliació, o desdoblament millor dit, del dic d'oest, la qual cosa tindria efectes molt greus sobre la fisonomia de la Badia de Palma i suposaria un consum insostenible de recursos i energia. Considerem que s'hi escau més que sigui una zona no comercial amb que mantingui activitats pròpiament i exclusivament portuàries.

També insistim en que els altres ports del municipi no s'han d'ampliar. Ni el del Molinar, ni cap d'altre.

 

Llegir 1271 vegades Darrera modificació el Dijous, 09 Juliol 2015 14:50

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.