Divendres, 20 Novembre 2020 10:31

El GOB denuncia l'informe adhoc encarregat per l'Ajuntament d'Alcúdia que obri la porta a legalitzar l'ús hoteler del botel d'Alcudiamar

La batlessa d'Alcúdia encarrega un informe extern, ignorant els dels tècnics municipals, per donar el vistiplau a la legalització de l’ús turístic com a hotel.

Des del GOB hem tengut coneixement que la batlessa d'Alcúdia ha encarregat un informe extern (ignotant els dels tècnics municipals) per donar el vistiplau a la legalització de l’ús turístic com a hotel, del denominat “poblat mariner” destinat teòricament només a “allotjament per tripulants o navegants” que amarren al port esportiu. Així mateix, la resolució de batlia ampara una ampliació del botel (obres fetes -d' uns 400 m2.- sense la preceptiva llicència). 

El regidor delegat d’urbanisme en data 13.09.2019 havia denegat la llicència de legalització del botel, d’acord amb tots els informes tècnics i jurídics, que eren desfavorables a la concessió de la llicència. Una decisió que ALCUDIAMAR va decidir recórrer.

La batllesa -per decret de 03/11/2020- estima en part el recurs d’ALCUDIAMAR amb un informe totalment desfavorable dels tècnics municipals i del Secretari de l'Ajuntament, però demana un informe extern “a la carta” a l’advocat José Argüelles que ha emet informe FAVORABLE a la concesssió de la llicència de legalització. 

L’estimació parcial del recurs doncs, es basa en un informe jurídic extern i suposa el reconeixement de l’ús hoteler sobre el port esportiu, en contra de tots els informes tècnics i jurídics municipals.  Això suposa una desautorització en tot regla dels serveis tècnics i jurídics municipals, també del Secretari. 

Aquest reconeixement de l’ús hoteler podria obrir –tot i que des del GOB no es considera legalment factible-  la porta a regularitzar l’ampliació il·legal del botel a l’empara de la disposició addicional 4ª de la Llei Turística de 2012, que considerem no és d’aplicació al cas. 

Llegir 916 vegades Darrera modificació el Divendres, 20 Novembre 2020 12:22

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob