Dijous, 23 Juny 2022 09:52

El GOB denuncia la inacció de Costes davant il·legalitats persistents d'ocupació del domini públic.

El GOB va presentar fa unes setmanes un escrit de denúncia davant la Demarcació de Costes per posar de manifest, reiterant altres denuncies anteriors, l’existència i explotació de dos restaurants al Coll d’en Rabassa sense disposar de cap títol administratiu per a què, en conseqüència, n’ordeni la retirada de les ocupacions i el restabliment de la zona al seu estat anterior.

Restaurant El Bungalow
Fa uns anys se va presentar denúncia sobre l’existència devora la platja de Ciutat Jardí dins zona de domini públic marítim terrestre del restaurant El Bungalow al considerar que no disposava de la preceptiva concessió administrativa, tant per a la seva construcció com per l’explotació de l’activitat de restauració.
Passat aquests anys encara no s’ha rebut resposta a la denúncia i mentre tant segueix l'ocupació i l’explotació del restaurant sense que la Demarcació de Costes, aparentment, hagi pres cap acció dirigida a  la recuperació de la possessió del DPMT usurpat i el restabliment de la zona afectada al seu estat originari.
Paradoxalment s’ha tramitat una sol·licitud de concessió administrativa pel restaurant El Bungalow, que va sortir a informació pública al BOE de 7 de juliol de 2021, tot i què la Llei de Costes no permet aquestes sol·licituds per a usos de restaurants al DPMT i menys encara si es tracta d’ocupacions il·legals.

Restaurant El Peñon
A uns dos cents metres de distancia del restaurant El Bungalow s’hi troba un altre restaurant il·legal, el restaurant El Peñon. Aquesta ocupació provinent d’una concessió de 1960 se va caducar administrativament a l’any 1999 per haver-se comés infraccions greus consistents en ocupar 328 m2 més dels inicialment autoritzats, els quals tan sols eren de 131 m2.

Mitjançant sentència de l’Audiència Nacional de l’any 2003 se donà validesa a la caducitat de la concessió i per tant, se va extingir el dret a la ocupació del domini públic marítim terrestre, el que implica obligatòriament la retirada de tota l'ocupació existent, doncs segons ordena l’article 8 de la Llei de Costas no hi pot haver més usos i aprofitaments que els adquirits d’acord amb la llei.

Al visor d’instal·lacions de temporada de la Conselleria de Medi Ambient i Territori també apareixen denegades les sol·licituds per a taules, cadires i para-sols números 1868 CT, 2172 CT i 2341 CT.

Donades aquestes circumstancies no s’entén com encara tenen lloc aquestes dues ocupacions i activitats no autoritzades ni amb possibilitat d’esser autoritzades al Coll d’en Rabassa, ja que aquests tipus de construccions i d’usos sobre el DPMT no estan permesos en la legislació de costes per incomplir clarament l’article 32.1 de la Llei de Costes, el qual determina que únicament se podrà permetre la ocupació per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació.

Resposta de la Demarcació de Costes
Fa uns dies hem rebut resposta de la Demarcació de Costes que ens confirmava que, efectivament, aquests dos restaurants no disposaven de cap títol administratiu que els permetés l'ocupació i la seva explotació comercial.
En quant al restaurant El Bungalow se’ns informa que hi ha pendent de resolució una sol·licitud de legalització del restaurant i la terrassa presentada al gener de l’any 2021. És a dir, que no disposa de la prèvia concessió i així porta més de 40 anys.

En quant al restaurant El Peñon també se’ns informa que tampoc disposa de cap concessió i que fins hi tot hi ha una Ordre Ministerial de l’any 2010 de denegació de concessió d’una altra sol·licitud de legalització.

Que passa a les costes de les Illes Balears?
La pregunta que cal fer és, què passa a les Costes de les Illes Balears on durant desenes d’anys, molts de restaurants i quioscs ocupen el domini públic marítim terrestre sense cap títol administratiu, o fins hi tot amb sol·licituds denegades, i continuen explotant-se amb tota normalitat sense que l’administració responsable prengui les mesures pertinents per al restabliment de la legalitat?

 

Llegir 201 vegades Darrera modificació el Dijous, 23 Juny 2022 10:37

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob