Dimecres, 16 Desembre 2020 11:43

El GOB denuncia que l'hotel Formentor que no té la condició de solar.

El GOB denuncia que l'hotel Formentor que no té la condició de solar. Hoteles Grupo Barceló

Arran de fer-se públic que el batle de Pollença ha concedit llicència a un projecte bàsic per a una important reforma de l’Hotel Formentor, situat a la zona urbana de Formentor, s’ha de considerar que aquesta llicència podria incomplir greument la normativa urbanística vigent per a aquest sector.

 

El PGOU de Pollença aprovat l’any 1990, declarava com a sòl urbà, pel seu grau de consolidació de l’edificació, uns terrenys provinents d’una antiga parcel·lació realitzada sense cap tipus d’ordenament urbanístic. Mitjançant el PGOU s’ordenava urbanísticament la zona i s’obligava a tot el sector a la redacció, aprovació i execució d’un projecte d’urbanització i dotació de serveis amb la finalitat de complir amb els requisits obligatoris de tot sol urbà.

Per a concedir una llicència d’obres en sòl urbà és un requisit imprescindible que els terrenys tenguin la condició de solar. Segons la norma 107 del PGOU la condició de solar solament s’adquireix si se disposa d’accessos rodats, voreta (bordillo), xarxa d’energia elèctrica, xarxa d’evacuació d’aigües residuals i xarxa de distribució d’aigua potable.

Segons el previst per al sector urbà de Formentor, conformat per un sol polígon d’actuació, els propietaris de parcel·les han de cedir tots els terrenys de cessió obligatòria a l’ajuntament per a que aquest pugui fer la dotació de serveis.

  • Vials. Així resulta que la secció regulada per els vials és d’una amplada de vuit metres, distribuïda en 5 metres per a calçada rodada i dues voravies de 1,5 mts. d’amplada cada una. Aquesta cessió afecta a tots els propietaris i no solament a la propietat de la parcel·la hotelera de l’Hotel Formentor. S’ha de constatar que de tots els vials existents, i no existents, cap disposa dels 8 metres d’amplada prevista, disposant la majoria solament de 5 a 6 mts d’amplada.
  • Voreta. No hi ha cap voreta ni voravia en els vials existents.
  • Aparcament públic. En tot el sector urbà de Formentor solament se contempla una zona d’aparcament públic, allà on hi ha l’existent. No se preveu zona d’aparcaments als vials. Els aparcaments públics formen part del sistema viari segons la norma 33.1 del Pgou, tal com ve grafiat al plànol 4.4 de l’ordenació del sòl.
  • Zones verdes. De les vuit zones verdes públiques previstes al planejament, algunes molt extenses, solament tres son propietat de l’Hotel Formentor.
  • Xarxa d’aigües residuals. Solament unes quantes parcel·les disposen d’aquesta infraestructura.

Per totes aquestes causes consideram que l’atorgament d’una llicència a un projecte bàsic per a una reforma integral de l’Hotel Formentor és totalment contrària a l’ordenament urbanístic de Formentor contemplat al PGOU, perquè mentres tots els propietaris del sector urbà de Formentor no facin les cessions a les quals estan obligats l’Ajuntament de Pollença no podrà aprovar ni executar les obres d’urbanització i dotació de serveis obligatòria.

Com més temps se tardi a fer les cessions obligatòries i a executar la dotació de serveis prèvia no sé podrà millorar ni modernitzar l’Hotel Formentor.

Llegir 747 vegades Darrera modificació el Dimecres, 16 Desembre 2020 12:00
Pastilla dóna per campanyes
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.