Dijous, 15 Març 2018 10:15

El GOB denuncia, un any més, que Demarcació de Costes incompleix sistemàticament la pròpia Llei de Costes.

Campos-estiu 2017 Campos-estiu 2017 Diario de Mallorca

El GOB ha al·legat a les nombroses sol·licituds efectuades per particulars i persones jurídiques davant la Demarcació de Costes referents a ocupacions, instal·lacions i activitats de serveis de temporada en les platges i costes de les Illes Balears, les quals surten a informació pública pel fet de demanar-se per una vigència superior a una temporada.

El GOB ha presentat al·legacions davant la Demarcació de Costes sol·licitant que no s’atorgui l’autorització de les explotacions de serveis de temporada, fetes per particulars i persones jurídiques a Demarcació de Costes, perquè no es segueix el procediment establert per la Llei de Costes i el seu Reglament.

El procediment de tramitació d’atorgament d’autoritzacions de serveis de temporada en platges i costes es fa obviant completament el previst en l’article 113.8 del Reglament General de Costes, el qual determina que solament se podran atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a l’explotació d’aquests tipus de serveis quan els ajuntaments hagin incomplert el previst en l’avant dit l’article 113.8 del Reglament de Costes en els apartats a), b) i c): que la sol•licitud dels ajuntaments s’hagi presentat fora del termini establert, que la sol•licitud sigui legalment inacceptable o que s’hagin incomplert les condicions del títol en la temporada anterior. És a dir, que solament el Servei Perifèric de Costes pot convocar concurs per a l’atorgament de l’explotació de serveis quan l’Ajuntament respectiu no pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada tal com determina els punts primer, quart i vuitè de l’article 113 del Reglament de Costes i 115. c) de la Llei de Costes.

Per altra banda, també s’incompleix el previst a l’article 155.1 del Reglament General de Costes, el qual prescriu que quan es tracta d’activitats de serveis s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública, i que per això s’hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar-se l’explotació directament al sol·licitant.

El cas que crida més l’atenció d’enguany el representa la sol·licitud de la societat Sostenibilitat i Regeneració Platges de Campos, S.L., la qual sol·licita la totalitat de les platges del terme municipal de Campos i que inclou 1.144 hamaques, 572 para-sols, 6 quioscs, 6 tendals, 72 taules, 288 cadires, 6 serveis higiènics i un espai per a elements nàutics.

Segons el disposat per la Llei i Reglament de costes aquesta sol·licitud ja no s’hauria d’haver tramitat ni sortir a informació pública per quan també l’Ajuntament de Campos ha sol·licitat l’explotació de les platges. En tot cas si la sol·licitud de l’Ajuntament hagués incomplert els tres requisits de l’article 113.8, Demarcació de Costes podria treure a concurs l’explotació dels serveis de temporada en les platges del terme municipal de Campos.

Un any més, el GOB denuncia aquest procediment irregular per part de Demarcació de Costes que, malgrat les denúncies presentades en reiterades ocasions, continua fent cas omís i incomplint sistemàticament la Llei de Costes i el Reglament que la desenvolupa.

Llegir 1252 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.