Dijous, 11 Agost 2022 11:14

Denunciam aparcaments il·legals dins sòl rústic comú i sòl rústic protegit - a la zona arqueològica de Pollentia- a Alcúdia

Des del GOB hem detectat una relació de finques rústiques del terme municipal d’Alcúdia ocupades per aparcaments il·legals promoguts per l’Ajuntament, en sòl rústic comú i sòl rústic protegit (zona arqueològica de Pollèntia).

Les parcel·les detectades són:

 • C/ Illes Balears, 47 (Port d’Alcúdia); part sòl urbà i rústic
 • Polígon 3 parcel·la 26
 • Polígon 4 parcel·la 9
 • Polígon 4, parcel·la 40 (sòl rústic protegit – zona arqueològica de Pollèntia);.
 • Polígon 1, parcel·la 72
 • Polígon 4, parcel·la 51 (sòl rústic protegit – zona arqueològica de Pollèntia)
 • Polígon 3, parcel·la 5
 • Parcel·la confrontant amb el C/ Bearn i C/ Maristany
 • Parcel·la front el cementiri municipal (sòl rústic protegit - zona arqueològica de
  Pollèntia)
 • Polígon 2, parcel·la 5 (part aparcament)
 • finca 42 – Santa Ana de Can Costa, grafiada en el plànol adjunt 7.2 de les NN.SS del t.m. d’Alcúdia, de desembre de 2006), propietat del Consell Insular de Mallorca (sòl rústic protegit - zona arqueològica de Pollèntia), situada a l’entrada del Camí del Teatre Roma des de el nucli d’Alcúdia. Port d’Alcúdia; parcel·la confrontant amb la rodona d’entrada al port comercial i poblat de Butano.

 

Captura de pantalla a 2022 08 11 11 16 32

Plànol adjunt 7.2 de les NN.SS del t.m. d’Alcúdia, de desembre de 2006 en el que hem grafiat les destinades en tot o en part a aparcaments dins sòlrústic protegit.


Els aparcaments no disposen de títol habilitant d’activitats i incompleixen la normativa d’accessibilitat.

Per tot això, des del GOB hem presentat denúncia davant l'Agencia de Defensa del Territori del Consell de Mallorca perquè a l’empara de l’acció pública urbanística i d’activitats, consideri al GOB part interessada o denunciant-interessada, aixequi acta d’inspecció, reclami a l’Ajuntament i al Consell Insular de Mallorca els antecedents administratius (contractes de lloguers de les finques ocupades, informes tècnics municipals emesos – que sabem són desfavorables, autoritzacions del CIM a l’Ajuntament per ocupar la finca 42 com aparcament) - i resolgui incoar expedient de disciplina urbanística, sancionador i de restabliment de la realitat urbanística infringida contra el presumptes responsables, entre d’altres l’Ajuntament i Consell Insular de Mallorca / Departament de Patrimoni Històric (aquest últim en qualitat d’administració propietària al menys de la finca 42- Santa Ana de Can Costa destinada a aparcament).

El GOB exigeix de l’ADT una investigació profunda a la totalitat del terme municipal, assenyaladament a l’entorn dels diferents nuclis urbans, que probablement conduirà a ampliar el llistat transcrit.

DSC 0081

Llegir 581 vegades Darrera modificació el Dijous, 11 Agost 2022 12:07

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob