Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 07 Agost 2019 09:27

Denunciam la sobreocupació amb parasols i gandules a la platja de sa Coma

Què pots fer si te trobes amb una situació de sobreocupació i/o abús i privatització del domini públic.

Des del GOB hem pogut comprovar que, segons els plànols per a les instal·lacions de temporada a les platges que realitza la DG d’Ordenació del Territori - els qual són d’obligat compliment - hi ha d’haver uns espais lliures d’entre 30 i 40 mts. entre els espais ocupats pels para-sols i les gandules, els mateixos com a mínim que se troben ocupats en explotació comercial. Ara bé, resulta que molts espais lliures no arriben ni als 15 mts de longitud, provocan,t per tant, una sobreocupació dels espais autoritzats per a l’explotació comercial.

Plànol de sa Coma - DG Ordenació del Territori

 

També en molts llocs les instal·lacions se troben molt a prop de la vorera de l’aigua incomplint-se per tant allò previst a l’article 4. h) de Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear, la qual preveu que en les platges de més de 20 mts. d’amplada s’ha de deixar una zona lliure mínima de 10 mts entre la vorera de l’aigua i les instal·lacions d’explotació dels serveis de temporada.

Des del GOB demanam a Demarcació de Costes que es prenguin les mesures pertinents per a fer complir les normes vigents en matèria de distribució de les instal·lacions dels serveis de temporada a la platja de Sa Coma, que s’obrin els expedients sancionadors per les infraccions comeses i s'iniciiï el procediment de revocació de l’autorització existent en cas que existeixi.

Què pots fer si te trobes amb una situació de sobreocupació i/o abús i privatització del domini públic.

Massa sovint, els titulars de les autoritzacions s'excedeixen en ocupació i també privatitzar l'espai que ocupen. Cal saber que:

1. No es pot impedir l'ús de cap lloc de la platja sigui en zona per instal·lacions de temporada o no.

2. No és una zona privada. No te poden impedir ni el pas ni l'ús, fins i tot entre les seves gandules i para-sols

3. La primera línia ha de quedar lliure. En les platges de més de 20 mts. d’amplada s’ha de deixar una zona lliure mínima de 10 mts entre la vorera de l’aigua i les instal·lacions d’explotació dels serveis de temporada.

4. Hi ha d’haver uns espais lliures d’entre 30 i 40 mts. entre els espais ocupats pels para-sols i les gandules

5. Si te trobes en una situació de sobreocupació o privatització de l'espai i t'impedeixen l'accés o l'ocupació, telefona a la policia local o als vigilants de Costes. L'Ajuntament n'és el responsable.

 

 

Llegir 1041 vegades Darrera modificació el Divendres, 09 Agost 2019 12:30