Dimecres, 03 abril 2019 11:43

El GOB exigeix resposta a Costes

Explotacio de bar i hamaques d'una terrassa a Cala Molins sense concurs públic Explotacio de bar i hamaques d'una terrassa a Cala Molins sense concurs públic

Fa 5 anys que presentam de forma sistemàtica i reiterada al·legacions al procediment de Costes pel que fa a les autoritzacions de serveis de temporada a platges i costa, sense obtenir resposta ni que Costes rectifiqui el procediment que segueix per atorgar-les.

Ja fa 5 temporades que presentam de forma sistemàtica al·legacions a les sol·licituds que presenten les persones físiques o persones jurídiques davant la Demarcació de Costes per a ocupacions, instal·lacions i activitats de serveis de temporada en les platges i costes de les Illes Balears.

En el termini d’informació pública hem presentat al·legacions davant la Demarcació de Costes sol·licitant que no s’atorgui l’autorització d’aquestes explotacions de serveis de temporada perquè no es segueix el procediment establert segons la Llei de Costes i el seu Reglament.

Al nostre entendre, aquest procediment de tramitació d’atorgament d’autoritzacions de serveis de temporada en platges i costes es fa obviant completament el previst en l’article 113.8 del Reglament General de Costes, que determina que solament se podran atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a l’explotació d’aquests tipus de serveis quan els ajuntaments no en siguin els autoritzats. Així resulta que a Mallorca solament els ajuntaments de Fornalutx, Escorca, Deià, Valldemossa i Estellencs no disposen d’autorització per a les explotacions dels serveis de temporada a les platges. Tots els altres ajuntaments disposen o han sol·licitat les corresponents autoritzacions. És a dir, que solament el Servei Perifèric de Costes pot convocar concurs per a l’atorgament de l’explotació de serveis quan l’Ajuntament respectiu

És a dir, que el Servei Perifèric de Costes només pot atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques en aquells termes municipals en que l’ajuntament no sigui l’autoritzat, no pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada. En aquest cas a més, per a l’atorgament, cal que es compleixi el previst a l’article 74.3 de la Llei de costes i 155.1 del Reglament General de Costes, que prescriu que quan es tracta d’activitats de serveis, s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública, i que per això s’hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar-se l’explotació directament al sol·licitant com si l’actual Llei de costes de 1988 encara no hagués entrat en vigor.

Incomprensiblement, després de 5 anys d’al·legar sistemàticament aquests fets, la Demarcació de Costes de les Illes Balears segueix sense fer cas a la llei i atorgant centenars d’autoritzacions de forma completament il·legal, creant un gran perjudici econòmic als ajuntaments afectats i afavorint a la vegada la proliferació de tota casta d’explotacions econòmiques sobre la costa.

Enguany ja han sortit a informació pública 74 sol·licituds d’explotació de serveis de temporada a les costes de les Illes Balears i és de preveure que encara en surtin prop d’un centenar més, que serien les que s’autoritzaren fa 5 anys i que varen finalitzar la seva vigència l’any passat.

Entre les sol·licituds al·legades s’hi troben les hamaques de la platja del Morer Vermell, quioscs a Tuent i Cala Xinxell, les hamaques i bar a l’Hotel Molins o l’explotació de 42 fondejos a la platja de Palma.

Des de el GOB esperam que se’ns comuniquin els atorgaments o denegacions de les sol·licituds al·legades per tal de poder-les impugnar i que s’acabi ja amb aquestes pràctiques totalment alienes a la normativa legal.

Llegir 969 vegades Darrera modificació el Dimecres, 03 abril 2019 11:45

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.