Dilluns, 19 Agost 2019 12:25

El GOB presenta al·legacions al Projecte modificat de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada

Vist que el projecte augmenta la zona encimentada per a major mercantilització de l’espai i elimina gairebé tot l'arbrat i enjardinat actual amb l’excusa dels costos de manteniment, queda clar que l’objectiu no és millorar la zona de passeig com a espai públic

 

 

Es tracta d'una reforma per treure’n el màxim rendiment des del punt de vista comercial obviant la responsabilitat de preveure i apaivagar les incidències relatives al canvi climàtic i el que hauria de ser l'objectiu fonamental de qualsevol reforma de l'espai lliure públic, que és la ciutadania.

A partir de la preocupació social generada a Capdepera arran del nou Projecte modificat de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada. Exp.: 2010/2018 publicat al BOIB núm. 100 de 20 de juliol de 2019, des del GOB hem presentat les següents al·legacions:

Vist el projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada, podem constatar que l’objectiu principal del projecte de remodelació del passeig marítim és la millora del paviment existent, l'eliminació de totes les zones verdes que existents i l’ampliació de la zona de terrasses.

El projecte no té en compte la necessitat de conservar la vegetació existent, ni
tampoc contempla salvar els tamarells, palmeres i garballons que es troben dins la zona de les obres projectades. S'eliminen 642 m2 de zones verdes, que són substituïdes per una serie de bancals de només 60cm d'ample per ubicar una bardissa, i que l’espai destinat a les terrasses augmenta considerablement (l'amplada de la zona de vianants és, gairebé, la mateixa per tot arreu: 5m, hi ha zones de terrassa que superen els 13m).

El projecte no contempla cap tipus de mobiliari urbà, ni s'ha tengut en compte la necessitat de fer noves plantacions d'arbres que són clau, tant per a la integració paisatgística com per al gaudi de la ciutadania.

En aquest sentit, i vist que el projecte augmenta la zona encimentada per a major mercantilització de l’espai i elimina gairebé totes les zones verdes actuals amb l’excusa dels costos de manteniment, queda clar que l’objectiu no és millorar la zona de passeig com a espai públic, sinó, treure’n el màxim rendiment des del punt de vista comercial.

Cal tenir en compte a més, que estam parlant d’un passeig a primera línia de la mar, per la qual cosa s’hauria d’atendre ja, per principi de precaució i responsabilitat, l’escenari futur que vendrà propiciat pel canvi climàtic. En aquest sentit, tant el Pla d’Intervencions en àmbits turístics (PIAT) (article 25) com la recentment aprovada Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (disposició addicional sisena), contemplen mesures per a millorar la qualitat paisatgística a l’espai públic i reduir la vulnerabilitat deguda al canvi climàtic.

Per tot això, sol·licitam la retirada total del projecte i que el nou plantejament es faci amb criteris d’urbanisme intel·ligent i responsable, atenent:

1. El que disposa l’article 25 del PIAT: MESURES PAISATGÍSTIQUES PER A L’ESPAI PÚBLIC EN ZONES TURÍSTIQUES (AD)

«1. Per tal de millorar la qualitat paisatgística de l’espai públic de les zones turístiques, a les àrees on es duguin a terme actuacions urbanístiques de nova urbanització o de dotació, així com en els projectes de reforma de l’espai públic urbà, s’hauran de complir els següents criteris:
a) En via pública, sempre que la secció viària ho permeti es dotarà d’ d’un mínim de 3 arbres per cada20 metres lineals de vorera.»
«2. Els espais lliures de les zones turístiques situades en nous desenvolupaments urbans o aquelles que es reformin integralment es dissenyaran com a mínim amb un 50 % de terreny permeable, vegetació preferentment autòctona amb utilització d’espècies de baixa necessitat hídrica pròpies del paisatge mediterrani defugint especialment d’espècies que vulguin reproduir paisatges forans.»

2. EL que disposa la Llei de Canvi Climàtic i transició energètica, ja aprovada: « Les administracions públiques han de fomentar espais urbans verds per reduir l’efecte illa de calor urbana i fixar carboni en aquests espais, així com objectius de plantació d’arbres.

3. La necessitat d’enfocar el passeig com un espai verd i un espai lliure per a les persones, que fomenti la trobada i la relació de les persones, que garanteixi la conservació de tot l’arbrat existent (tamarells, garballons i fassers), reduint l’espai dedicat a terrasses (especialment davants dels habitatges) i mantenir les zones verdes actualment ubicades davant les façanes dels edificis i la zona intermitja (entre les terrasses i el passeig peatonal).

4. Redissenyar per complet el projecte en relació a les actuacions de la plaça
Son Moll per tal d'aconseguir un espai agradable que actuï de barrera física entre la platja i la zona urbana, amb arbrat i mobiliari urbà per al gaudi del vianant i que incorpori com element central el tamarell centenari existent.

5. Millorar la zona enjardinada de devora del parc infantil amb la incorporació
de mobiliari urbà i arbrat, incloure arbrat a tot el recorregut del passeig i introduir mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts d'aigua), a zones concretes, que permeti descansar i gaudir del paisatge als vianants.

6. La necessitat de realitzar un estudi geotècnic previ al projecte de millora i reurbanització de la zona del passeig.

 

Llegir 705 vegades Darrera modificació el Dijous, 29 Agost 2019 17:47

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.